Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gerçek ve idael öz kimlik uyumunun marka sadakati üzerindeki etkisi: sigara sektöründe bir uygulama

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
570
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalıma, tüketicilerin markalı ürünler kullanmak suretiyle kendilerini gerçek ve ideal öz kimlikleri ile ifade etmelerinin marka sadakati gelitirme düzeyleri üzerindeki rolünü tespit etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca tüketicilerin sadece öz kimliklerinin değil, demografik özelliklerinin de hem marka sadakati hem de öz kimlik üzerindeki etkisi incelenmitir. Tüketicilerin markaya sadık olma düzeylerini ölçmek için tutumsal yaklaım benimsenmitir. Çalımada, hem sembolik nitelikte hem de marka sadakati yüksek bir ürün olan sigara ürünü kullanılmıtır. 400 müteriden yüz yüze anket yöntemiyle elde edilen veriler Mann4Whitney U, Khi4kare ve Kruskal4Wallis H testleri ile analiz edilmitir. Tüketicilerin kendilerini ifade etmelerinin marka sadakati üzerinde etkin bir faktör olduğu sonucuna varılmıtır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to research the role of the actual and ideal dimensions of self4congruity on brand loyalty. Also, the effects of demographic indicators of consumers were tested as independent variable on both self congruity and brand loyalty. The attitudinal approach was used in order to measure brand loyalty of consumers. The cigarette is chosen as product category. Because, as is known, cigarette is not only a symbolic product which is proper for studying self4congruity theory, but also high loyalty product. Data used in this study were collected by using a face4to4face questionnaire from 400 consumers. Mann4Whitney U, Chi4square and Kruskal4Wallis H tests were used to analyze the data. The results show that the self4congruity is likely to have an important impact on brand loyalty concept.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :