Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişen piyasalarda hisse senedi getirisini etkileyen makroekonomik değişkenler üzerine bir inceleme: panel veri analizi

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
568
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı; panel veri analizi yöntemini kullanarak gelişen piyasalarda hisse senetlerinin getirisi üzerinde etkili olan makroekonomik değişkenleri belirleyip, hisse senedi getirisi ile bu değişkenler arasındaki ilişkiyi bir model çerçevesinde test etmektir. Ayrıca çalışmada bu değişkenlerden hangisinin hisse senedi getirisi üzerinde daha etkili olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu ilişkinin yönünün ve miktarının tespit edilmesi açısından literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir. Ampirik bulgulara göre çalışma kapsamında yer alan bütün gelişen piyasalar örneklemlerinde hisse senedi getirisinin; S&P 500 endeksinden pozitif etkilendiği; döviz kurundan, 1997- 1998 Doğu Asya Krizinden ve 2008 Küresel Finansal Krizinden negatif etkilendiği saptanmıştır. Ayrıca, çalışma kapsamında yer alan bütün gelişen piyasalar örneklemlerinde hisse senedi getirisinin mevduat faiz oranından etkilenmediği bulgusuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to; determine macroeconomic variables of stock return affecting the stock returns of emerging markets, and test the relationship between the stock returns and these variables within the frame of a model by using panel data analysis method. It has also been aimed to put forth which of these variables are more effective on the stock returns. Another aim is to make some contributions to the literature for determining the direction and amount of this relation within this scope. According to the empirical findings within the framework of the study, it has been found that the stock returns of all emerging market samples are positively effected by; SP 500 Index, are negatively effected by the exchange rates, 1997-1998 Eastern Asia and Global Financial Crises. The empirical result also suggests that the stock returns of all emerging market samples are not effected by the interest rates.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :