Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Formalizatıon and its effects on work outcomes of teachers: the role of potential moderators

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın ana amacı, öğretmenlerin rol stresi, iş tatminsizliği, örgütsel bağlılığı ve yabancılaşması üzerinde örgütsel düzenlemelerin etkisini incelemektir. Ayrıca, meslekteki yıl sayısı, yaş ve yüksek düzeyli ihtiyaçların gücü gibi değişkenlerin, örgütsel düzenlemeler ve iş çıktıları ilişkilerinde, öğretmenler için, farklılık yaratıp yaratmadığı araştırılmıştır. 256 öğretmenden elde edilen verilere uygulanan analiz sonuçlarına göre; örgütsel düzenlemeler, rol stresi olarak ifade edilen, rol belirsizliğini ve rol çatışmasını azaltmaktadır. Öğretmenlerin rol çatışması ve motivasyon problemleri çalışmanın dikkate alınması gereken bulgularıdır. Ayrıca çalışmanın anahtar bulgularından biri de, örgütsel düzenlemelerin örgütsel bağlılığı artırmasıdır.

Özet İngilizce :

The main purpose of this research is to examine the effect of formalization on role stress, job dissatisfaction, organizational commitment, and alienation, and the possible effect of the moderating variables such as job tenure, age, and higher order need strength within a group of teachers. Interrelationships of organizational formalization and work outcomes were also analysed with the data obtained from 256 primary and secondary school teachers. According to the results of the analysis, formalization was found to decrease both types of role stresses. Role conflict and motivation problems of teachers are the noticeable findings obtained in this study. One of the key findings of the study is also that formalization increases organizational commitment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :