Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal yeniliklerin işletme performansına etkisi: istanbul’daki turizm işletmelerine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
446
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı finansal yeniliklerin İstanbul'daki turizm işletmelerinin performansına olan etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda bir nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul'da faaliyet gösteren restoranlar, beş yıldızlı oteller, A grubu seyahat acentaları oluşturmaktadır. Bu araştırma Türkiye'nin metropol illerinden biri olan İstanbul'da gerçekleşmiştir. Bu bağlamda 2 otel işletmesi, 2 restoran, 2 seyahat acentası, olmak üzere 6 işletme analiz birimini oluşturmaktadır. Veriler, bir görüşme formu oluşturularak, önceden belirlenen işletmelerin üst düzey yöneticilerinden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda turizm işletmelerinde finansal yenilikleri kullanmanın ya da oluşturmanın, performansa etki ettiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, işletmelerin finansal, müşteri ve içsel süreç boyutunu, kısmen de öğrenme ve gelişme dikkate aldıkları ortaya çıkmıştır. Verilerin sadece 6 turizm işletmesinden elde edilmiş olması ve araştırmanın tek bir ilde yapılmış olması bu araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to discuss the impact of financial innovations on the tourism enterprises in Istanbul. In this context, a qualitative research method is used. The restaurants, five star hotels, group A travel agencies active in Istanbul constitute the universe of the research. This research is carried out in Istanbul, one of the metropolis cities of Turkey. In this regard, 6 businesses including 2 hotels, 2 restaurants, 2 travel agencies constitute the unit of analysis. By creating the data form, the data was obtained from the senior managers of the enterprises determined beforehand. As a result of the research, it came up that using or creating financial innovations in the hotel enterprises effects performance. Also, it emerged that businesses take into account their financial, customer and internal processes, partially learning and development. That the research is conducted in one city only and the data is acquired from only six businesses comprise the limitation of this research.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :