Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal türev ürünlerden forward sözleşmeleri ve muhasebe işlemleri

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi1
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Son zamanlarda türev ürünlerin kullanımı Türkiye'de de giderek artmaktadır. Bunda yaşanan ekonomik krizin de büyük etkisi vardır. Kriz nedeniyle finansal piyasalarda artan riskler, bu ürünlerin sunduğu olanaklar kullanılarak telafi edilmek istenmektedir. Türev ürünlerin kullanımı hızlı bir şekilde yayılmakla birlikte, kamuoyunun bu ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı sürekli söylenegelmektedir. Türev ürünlerin başta vergilendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi konusundaki bilgi birikimi henüz yeterli seviyede değildir. Bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesi halinde, bu ürünlerin kullanımı konusunda özgüven artacaktır. Bu sayede işletmeler finansal risklere daha kolay karşı koyabilirler. Dünyadaki rakiplerinin kullandıkları gelişmiş finansman araçlarını kullanarak rekabet güçlerini arttırabilir ve geleceği daha iyi yönetebilirler. Bu çalışmanın konusunu türev ürünlerden, Forward Sözleşmeleri oluşturmaktadır. Önce genel olarak Forward Sözleşmeleri tanıtılmıştır. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde Forward Sözleşmeleriyle ilgili muhasebeleştirme ilkeleri açıklanarak, muhasebeleştirmede karşılaşılabilecek birtakım konulara dikkat çekilmek amaçlanmıştır

Özet İngilizce :

The use of financial derivatives has been recently increasing in Turkey. The economic crisis has had a big effect on this,too. Incresed risks due to the crisis in financial markets are asked to be compensated by using the facilities offered by these products. Althouh the use of financial derivatives has been spreading rapidly, it has been constantly highlighted that public opinion hasn't sufficient knowledge about these products. The knowledge about the taxation and accounting of financial derivates is not at a sufficient level. If the decrease of knowledge on this subject is overcome,the self-confident on the usage of these products will increase. Thanks to this, financial risks can be opposed more easily. By using advanced financial means which their worldwide rivals use, they can increase their competition force and can manage the future better. Forward contracts from financial derivates composes the subject of this study. First, Forward contracts are introduced generally. By revealing accounting principles regarding Forward contracts in terms of existing legal contracts, it is aimed to attract attention to some subjects which can be faced in accounting.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :