Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duygusal zekâ ve liderlik ilişkisinin incelenmesi: polis teşkilatı örneği

Yazar kurumları :
Erzurum İl Emniyet Şube Müdürü1
Görüntülenme :
640
DOI :
Özet Türkçe :

Duygusal zekâ son 30 yıldır literatürde tartışılmakta olan farklı bir zekâ konseptidir. Eğitim, iş ve siyaset alanlarında çokça tartışılan duygusal zekâ günümüz liderleri için aranan bir özellik haline gelmiştir. Duygusal zekânın verimlilik, iş memnuniyeti ve mesleki başarı üzerinde pozitif etkisi olduğunu gösteren pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır. Duygusal zekâ diğer alanlardaki liderler için olduğu kadar polis liderleri için de önemli bir özelliktir. Ancak, duygusal zekâ ile polis liderliği ilişkisini inceleyen bilimsel araştırmalar nadiren yapılmıştır. Bu araştırmada farklı birimlerden ve farklı rütbelerden 113 polis liderinin duygusal zekâ seviyeleri ve liderlik davranışları araştırılmış ve polis liderlerinin duygusal zekâ seviyeleri ile liderlik davranışları arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Veri analizleri SPSS 17.0 programı üzerinde Bağımsız Örneklem t-testi, Pearson Product Moment korelâsyon ve Çoklu Regresyon kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın bulguları polis liderlerinin duygusal zekâ seviyeleri ile liderlik davranışları arasında pozitif, kuvvetli ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Emotional intelligence is a different intelligence concept that has been discussed by scholars for three decades. It has been discussed not only in the area of education, business, and political science but also in the leadership field. In the related literature, there are many scientific studies regarding the positive effects of emotional intelligence on productivity, job satisfaction, and professional success. Like in other sectors, emotional intelligence is one of the most influential elements in shaping organizational success in policing as well. However, few research studies have been conducted investigating the relationship between emotional intelligence and police leadership. This study measured 113 police leaders' level of emotional intelligence and score of leadership behaviors, and also investigated the relationship between emotional intelligence and police leadership. Collected data were analyzed on SPSS 17.0 using independent sample t-test, Pearson Product Moment correlation and Multiple Regression. The findings showed that there is a positive, strong and statistically significant relationship between emotional intelligence and police leadership.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :