Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dışa açıklık ve kalkınma ilişkisi (1968-2003): türkiye örneği

Yazar kurumları :
Karadeniz Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Karadeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 1968-2003 dönemini kapsayan yıllık verilerle, Türkiye ekonomisinde dışa açıklık ve kalkınma değişkenleri arasındaki ilişkiler Johansen eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modeli kullanılarak incelenmiştir. Dışa açıklık değişkeni olarak dış ticaret hacminin ve ithalatın gayri safi milli hasılaya oranları, kalkınma değişkeni olarak insani gelişme endeksi, satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış gayri safi yurt içi hasıla ve eğitim endeksi kullanılmıştır. Sonuçlar, dışa açıklık ve kalkınma arasında uzun dönemli bir ilişkinin varolduğunu, bununla birlikte dışa açıklık ve kalkınma değişkenleri arasında karşılıklı kısa dönemli Granger anlamda nedensellik ilişkileri olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the relationships between openness and development in Turkish economy are investigated by using Johansen cointegration and error correction model with annual data for 1968-2003. Shares of foreign trade and imports in gross national product were used as openness variables and human development index, GDP per capita (PPP) and, education index were used as development variables. The results show that there are cointegration relationships between openness and development and bivariates Granger causality relationships among openness and development variables in the short run.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :