Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok boyutlu lider-izleyici etkileşiminde kişilik özelliklerinin ve güç kaynaklarının rolü

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Dekanlığı Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada lider-izleyici etkileşimi çok boyutlu bir yaklaşımla incelenirken, kişilik özellikleri ve güç kaynakları ile lider-izleyici etkileşimi boyutları (duygulanım, sadakat, katkı ve profesyonel saygı) arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu kapsamda, 284 üniversite öğrencisi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, uyumluluk kişilik özelliğinin tek başına lider-izleyici etkileşiminin bütün boyutlarıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Ancak, kişilik özellikleri güç kaynakları ile birlikte ele alındığında güç kaynaklarının daha etkili değişkenler olduğu belirlenmiştir. Özellikle, bireysel güç kaynaklarından olan karizmatik ve uzman gücü ile lider-izleyici etkileşimimin bütün boyutları arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This paper studies the leader-member exchange with a multidimensional approach while also tackling the relationships between the personality traits and power sources, and various dimensions of leader-member exchange (affect, loyalty, contribution and professional respect). The study has been conducted on 284 university students. According to the results obtained, it has been found that agreeableness per se relates to all dimensions of leadermember exchange. However, when personality traits are taken up with power sources, power sources have been found to be more effective variables. More meaningful and positive relationships have been found especially between charisma and expertise, two of the sources of personal power, and all dimensions of leader-member exchange

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :