Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların iş stresi algılarının iş tatminleri üzerindeki etkisi: erzurumda ilaç mümessilleri üzerinde bir saha araştırması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO2
Görüntülenme :
539
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışanların performanslarını arttırmak için iş stresi ve iş tatmini yöneticiler tarafından ele alınan konular arasında yer almaktadır. Genel anlamda iş stresi, çalışanı duygusal, fiziksel açıdan tehdit eden ve çalışma düzenini bozan iş çevresine gösterilen bireysel tepkidir. İş tatmini, çalışanın yaptığı işin ve elde ettiklerinin ihtiyaçlarıyla ve kişisel değerleriyle uyuşması sonucu yaşadığı duygusal durumdur. Bu araştırmanın amacı; ilaç satış mümessillerinin iş stresi düzeylerinin iş tatminleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada ayrıca demografik özellikler ve firma özellikleri ile iş stresi ve iş tatmini arasındaki ilişkileri tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamını Erzurum'daki ilaç satış mümessilleri oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçekler doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiş ve ölçeklerin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda; ilaç satış mümessillerinin orta düzeyde iş stresi yaşadıkları tespit edilmiştir. İlaç satış mümessillerinin genel olarak iş tatminlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca iş tatminini iş stresinin negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In order to increase the performance of the employee, job stress and job satisfaction are the subjects taken over by the managers. Commonly, job stress is on individical reaction against job environment which disturb the work regularity and threating the employee emotionally and physically. Job satisfaction, is an emotional situation the employee experienced as an result of adaptation of individil values and the things of the employee obtained. The purpose of thes aim is to detect the effect of job stress of drug represantitives on job satisfaction. In addition, it is carried out with the aim of determining between demographic features and company features, job satisfaction. The contest of the study consistend of drug represantitives in Erzurum city centre. The scales used in the research were tested by means of confirmatory factor analysis, and the currencies were determinend. In the conclusion of the research, it is detected that drug represantitives live job stress at middle level. It was found out that they had high job satisfaction. In addition, it was found out that job satisfaction effected effected job stress negatively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :