Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanlarda iş doyumu: kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumuna yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Tanıtım Bölümü1
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

İş, bir kişinin yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan ekonomik kazancın elde edilmesinde temel bir işleve sahiptir. Bu nedenle kişi için çok önemli bir değerdir. Bu doğrultuda örgütsel davranış alanında yaklaşık olarak 70 yıldır işin anlamı, işin kişi için önemi ve işin kişiye sağladığı yararlar vb. konularda araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların önemli bir bölümü ise kişinin işinden memnun olup olmadığını ifade eden “iş doyumuna” odaklanmaktadır. İş doyumu ya da doyumsuzluğu, kişinin güdülenmesi ile ilgili olduğu gibi aynı zamanda da çalışanın kendisi, işin özellikleri ve iş çevresi ile ilgili çok sayıda faktörden etkilenerek ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, bir kişinin işi ile ilgili doyum düzeyini belirlemek oldukça güçtür. Bu çalışmada kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumu düzeyleri ve iş doyumunu etkileyen faktörler incelenmektedir

Özet İngilizce :

Job has fundamental function in gaining an economic income which is needed for a person for a living. For that reason, it has an important value. In that direction, some studies have been about the meaning and importance of the job and its benefits to a person etc. for about 70 years. An important portion of these studies has been focused on “the job satisfaction” which expresses if person is pleased with his job or not. Job satisfaction or dissatisfaction has been come out as a result of not only the fact of the person’s being guided but also about mant factors like the features of the job and its environment. Therefore it is very hard to determine a person’s satisfaction level about his job. In this study, the satisfaction level of the employee in public and private sectors and the effects on the job satisfaction have been examined and the results of the research.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :