Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bulanık vikor yöntemi ile tedarikçi seçimi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
605
DOI :
Özet Türkçe :

Tedarik zincirinin ilk adımını oluşturan tedarikçiler, işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. İşletme açısından tedarikçi seçimi, nitel ve nicel birçok kriterin dikkate alınmasını gerektiren çok kriterli bir karar verme problemidir. Bu tür problemleri çözmede kullanılan ve nispeten yeni olan yöntemlerden birisi de Bulanık VIKOR yöntemidir. Yöntem, birbiriyle çelişen kriterler altında alternatifleri sıralayarak uzlaştırıcı çözümü bulmaya odaklanmaktadır. Bu çalışmada, mobilya parçaları üreten bir firmanın ambalaj tedarikçisi seçim problemi Bulanık VIKOR yöntemi ile ele alınmış ve iki alternatifin uzlaştırıcı çözüm olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Suppliers, being the first step of the supply chain, have a significant role to achieve aims and goals of a business. Supplier selection is a multi-criteria decision making problem which has to consider several criteria of qualitative and quantitative for business. One of the relatively new methods for solving these problems is Fuzzy VIKOR. This method focuses on ranking alternatives under conflicting criteria to determine compromise solution. In this study, packaging supplier selection problem of a furniture parts manufacturing company is handled by using Fuzzy VIKOR and the result indicates that two alternatives are the compromise solution.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :