Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bulanık uzman sistem yaklaşımı ile yeşil kart başvuru değerlendirme sistemi

Yazar kurumları :
Erzindan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı1, Erzindan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO2, Erzincan Vali Yardımcısı3
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada yeşil kart başvurularının değerlendirilmesinde kullanılan iki katmanlı bir uzman sistem geliştirilmiş ve Erzincan İl İdare Kuruluna karar destek sistemi olarak tavsiye edilmiştir. Uzmanlarca hazırlanmış 973 kurala göre değerlendirme yapan uzman sistemin, insan kaynaklı hata ve kötüye kullanımların önlenmesinde önemli derecede rol oynayacağı düşünülmektedir. Sistemin testinden elde edilen sonuçlar göstermektedir ki geliştirilen uzman sistemin elde ettiği değerlendirme sonuçları 5 farklı uzmanın görüşüyle %98.6 oranında örtüşmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, a two layered expert system isdeveloped in order to use in evaluation of the green card applications and recommended to the commission of Erzincan Provincial Administration Board as a decision support system. It is considered that the expert system, which evaluates according to the 973 rules prepared by the experts, will have an important role in preventing the errors made by people and misuse. The consequences gathered after the system test shows that the evaluation results of the expert system are compatible with the experts' evaluation at the rate of %98.6.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :