Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bulanık analitik hiyerarşi süreci yaklaşımı ile toplam kalite yönetimi (tky) uygulamalarında kritik başarı faktörlerinin önem derecesinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, imalat firmalarının TKY uygulamalarının başarısında etkili olan liderlik, çalışanların katılımı, müşteri/tedarikçi ilişkileri, ürün süreç yönetimi, stratejik planlamayı içeren kriterlerin önem derecesini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla TKY ilkeleri sistem ve teknikler, kültür ve insan, politika geliştirme ve müşteriler olmak üzere dört grupta toplanarak hiyerarşik bir yapı oluşturulmuştur. Oluşturulan hiyerarşik yapı Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı ile değerlendirilerek Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının başarısında etkili olan kriterlerin önem derecesi belirlenmiştir. Değerlendirme sonucunda en önemli kriter grubunun kültür ve insan olduğu görülmüştür. Ayrıca sistem ve teknikleri içeren ana kriter grubunda süreç kontrolü ve geliştirme, kültür ve insan kriter grubunda çalışanların katılımı, politika geliştirme grubunda stratejik planlama ve müşteriler ana kriter grubunda müşteri odaklılık kriterinin en önemli kriterler olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to determine the priorities of total quality management (TQM) practices that include leadership, employee involvement, customer/supplier relationship, product/process management and strategic planning activities that lead to improve customer service levels and business performance of manufacturing firms. For this purpose, TQM practices are decomposed into four groups as system and techniques, culture and human, development of strategy and politics and customers and then they are established as hierarchical structure. The development of hierarchical structure for the proposed framework is evaluated by using fuzzy AHP methodology. Therefore, this paper prioritizes and then ranks the criteria that influence the success of TQM practices by applying fuzzy AHP methodology. Our study showed that the group of culture and human are the most important criteria for the TQM practices. In addition, process control and development under the system and techniques main criteria group, employee involvement under the culture and human group, strategic planning under the development of strategy and politics group and customer focus under the customer main group are the most important criteria found in TQM practices.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :