Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3pl) firma seçimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi MYO Trknik Programlar Bölümü1
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

Üçüncü parti lojistik (3PL), firmanın lojistik faaliyetlerinin bir kısmını ya da tamamını dışarıdan yabancı firmalar tarafından yerine getirilmesini kapsamaktadır. Günümüzde küresel rekabet ortamında 3PL firmanın doğru olarak seçilmesi, işletmenin rekabet gücü üzerinde ciddi etki yapmaktadır. Bu durumda; işletmeler için etkin ve uygulanabilir bir modelle en uygun 3PL firma seçimi çok önemli olmaktadır. Bu çalışmada bir işletme için en uygun 3PL firma seçimi karar modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen modelde, nicel ve nitel verileri sürece katan ve sonucu etkileyen faktörler arasındaki bağımlılığı dikkate alan çok ölçütlü karar verme tekniklerinden olan analitik ağ süreci (AAS) yöntemi kullanılmıştır. Karar modelinin ağ yapısı ve kullanılan faktörler, uluslararası indeksli dergilerde, konferanslarda ve sempozyumlarda yayımlanan çalışmalar incelenerek ve sahasında uzman kişilerin görüşleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Önerilen model bir işletmede başarı ile uygulanmıştır.

Özet İngilizce :

The third part logistic (3PL) includes some certain parts or whole of the firm's logistic activities performed by the outsider companies. Today, in the global competitive environment, selecting the appropriate 3PL firm has a significiant effect upon the competitive capacity of the firm. In this case; selecting the optimum 3PL firm with an effective and applicable model is very important for the bussiness firms.. In this study, an appropriate 3PL firm-choosing model was developed. In this model we applied the analytic network process (ANP) which is one of the multiple-criteria desicion making methods which considers the dependencies between the material factors and includes the quantitive and qualitative datas into the process. The network topology of the desicion making model and used factors were assigned by reviewing and considering the articles published in international indexed journals and the views of the experts in their fields. This proposed model was applied in a bussiness firm successfully

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :