Terörizmle Mücadelede Görüşmeler

Terörizmle mücadelede görüşmelerin kullanılması devletlerin ilgisini çeken ve çoğu zaman başvurulan bir araçtır. Buna rağmen, görüşmelere başlamak ve sürdürmek oldukça zor bir çabayı gerektirir ve başarılı bir şekilde sonlandırıldığına da çok sık rastlanmamaktadır. Bunun yanında, somut hedefleri olan ve uzun yaşam evrelerine sahip etnik ayrılıkçı terör örgütleriyle mücadelede görüşmeler sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada terörizmle mücadele kapsamında görüşmelere neden ihtiyaç duyulduğu ve etkili olarak ne zaman ve nasıl kullanılabileceği PIRA, ETA ve LTTE örnekleri üzerinden araştırılmıştır. Görüşmeler tek başına ve kısa vadede sonuçları görülebilecek bir terörizmle mücadele aracı değildir. Kısa vadede geçici süre ile şiddetin azalmasını sağlayan görüşmeler, ancak uzun vadede ve kapsamlı terörizmle mücadele politikasının bir parçası olarak kullanıldığında sorunun kalıcı olarak çözülmesine hizmet edebilirler.

Talks in Countering Terrorism

Talking to terrorists in countering terrorism is an attractive and mostly applied instrument for governments. Although commencing and continuing the talking process requires hard effort, it couldn’t achieve its aims completely. However, many efforts end with total failure. It has stated in literature that majority of the talks between government and terrorist groups include almost only ethnic separatist groups which have tangible political goals and greater longevity. It is discussed in the article whether the talking to terrorists is an useful instrument in countering terrorism, and if it is so, when and how it could be employed for efficient results. The cases of PIRA, ETA, and LTTE have been scrutinized in order to reach the article’s aims. It is found that the talking to terrorists is helpful in a comprehensive and long run countering terrorism policy, but it is not useful to lessen the terrorism threat immediately and by itself