Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analitik ağ süreci yaklaşimi ve topsis yöntemi ile öğrenci işleri bilgi sistemi yazilimi seçimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü1, Erzurum Meslek Yüksekokulu2, Erzurum 3
Görüntülenme :
637
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde 166 üniversite çeşitli bilgi sistemi yazılımları ile öğrencilerine ve akademisyenlerine hizmet vermektedir. Köklü üniversiteler ihtiyaçları olan bilgi sistemi yazılımlarını kendileri üretirken, özellikle yeni kurulan ve yeterli altyapısı olmayan üniversiteler bu yazılımları çoğunlukla tedarikçi firmalardan satın almaktadır. Seçilen bilgi sistemi yazılımları, üniversitelerin öğrencilerine ve öğretim elemanlarına vereceği hizmet kalitesini önemli ölçüde etkileyecektir. Dolayısıyla seçimde kullanılacak kriterlerin ve uygulanacak seçim yönteminin belirlenmesinde detaylı bir çalışma yapılması gerekmektedir. Üniversitelerin kullandıkları en önemli bilgi sistemi yazılımlarından biri de öğrenci işleri bilgi sistemi yazılımları olmasına rağmen, yapılan bir araştırmada üniversitelerin yarıya yakını çeşitli nedenlerden dolayı kullandıkları yazılım ürününden memnun olmadıklarını ve değiştirmeyi düşündüklerini belirtmişlerdir. Bu çalışmada, kullandıkları öğrenci işleri bilgi sistemi yazılımını değiştirmeyi düşünen üniversitelerin yazılım seçimi konusunda göz önünde bulundurdukları kriterler ve ağırlıkları tespit edilerek piyasada mevcut olan 14 yazılım ürünü bu kriterlere göre değerlendirilmiştir. Belirlenen kriterlerin ağırlıkları Analitik Ağ Süreci yaklaşımı ile hesaplanmış ve TOPSIS yöntemiyle mevcut 14 alternatifin bu kriterlere göre ihtiyacı karşılayabilme sıralaması yapılmıştır. 

Özet İngilizce :

In our country, 166 universities serve their students and academicians through various knowledge system softwares. While well-established universities produce the knowledge system softwares that they need by themselves, especially the universities newly founded and not having sufficient base mostly buy these softwares from supplier firms. The chosen knowledge system softwares will affect the service quality significantly that the universities will provide to their students and academicians. Therefore, it is required to make a detailed study in determining the criteria in selection and selection method. Although one of the most important knowledge system softwares that the universities use is student affairs, nearly half of the universities have stated in a study that they are not satisfied with the software products they use and consider changing them because of various reasons. In this study, by establishing the criteria and their severities that the universities considering to change student affairs knowledge system softwares take into account in the selection of software, 14 software products being sold in the market have been evaluated according to these criteria. The severities of the determined criteria have been calculated through Analytic Network Process approach and the sequence of meeting the requirement of current 14 alternatives according to these criteria has been made through TOPSIS method. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :