Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A comparative analysis of turkish and korean political economy: economic crisis perspective

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Şah Üniversitesi1
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

The right strategy for economic development and actors in industrialization are two important issues for developing countries. The role of state and private sector in investments characterize the national economic system of a country. Whether state should invest in national industry as a sole actor or has a role of facilitator and controller is a significant issue discussed earlier by political economists. Turkey and Korea are good examples to show how the degree of government intervention can influence the formation entrepreneur class and establishment of private industries. This paper will try to compare and analyze main political economy of Turkey and Korea from earlier years of proclamation of republics to 1990s. Special focus will be given to causes and effects of economic crisis on national political economy. 

Özet İngilizce :

Ekonomik kalkınmada doğru strateji ve endüstrileşmenin failleri problemi kalkınmakta olan ülkelerde öne çıkan en önemli iki meseledir. Yatırımlarda devletin ve özel sektörün rolü, bir ülkenin milli ekonomik sistemini karekterize etmektedir. Devletin ekonomide bir temel bir aktör olarak yatırım yapıp yapmaması veya yatırımları kolaylaştıran/teşvik eden ve kontrol eden bir rol oynayıp oynamaması gerektiği meselesi, politik ekonomi uzmanları tarafından tartışılagelmiştir. Türkiye ve Kore, devlet müdahalesinin, girişimci sınıfın oluşumunda ve özel girişimlerin kuruluşunda nasıl bir rol oynadığını göstermesi bakımından iyi birer örnektirler. Bu çalışma, her iki ülkenin, cumhuriyetin ilanından 1990’lara kadar olan süreçteki politik ekonomisini tahlil etmeye ve karşılaştırmaya; daha da özelde, ulusal politik ekonomide ekonomik krizlerin etkisini anlamaya çalışmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :