Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008 yılı ekonomik krizinin uyarı göstergeleri ve imkb imalat şirketleri üzerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölüm1, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman2
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, çeşitli finansal oranlar ile 2008 yılı ekonomik krizi arasındaki ilişkileri inceleyerek, ekonomik krizlerin önceden tahmin edilip edilemeyeceğini araştırmaktır. Bunun için, kriz öncesini ve kriz sonrasını içeren 2006-2010 döneminde analiz yapılarak finansal oranlardaki değişimler incelenmektedir. Çalışmada, yöntem olarak trend analiz yöntemi, veri olarak ise İMKB'de işlem gören, Adana Çimento, Arçelik, Ford Otomotiv ve Ülker Gıda şirketlerine ait literatürde yaygın olarak kullanılan yedi finansal oran kullanılmaktadır. Yapılan analiz ile, stok devir hızı, karlılık oranları ve kaldıraç oranının ekonomik kriz öncesinde daha belirgin bir değişim gösterdikleri ve dolayısıyla bu oranların 2008 yılı ekonomik krizinin uyarı göstergeleri olabileceği sonucuna ulaşıldı.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to search whether economic crisis will be predicted beforehand by investigating the relations between several financial ratios and 2008 economic crisis. To obtain this, the changes of financial ratios has been analyzed during the 2006-2010 yearly term which includes the years before and after the economic crisis. In this study, trend analysis method and seven financial ratios of Adana Cimento, Arcelik, Ford Otomotiv and Ulker Gıda Companies which are traded in the Istanbul Stock Exchange has been used. At the end of the study, since, stock turnover, profitability ratios and financial leverage ratio (total debt/total asset) has changed before the 2008 economic crisis, it has been reached to the result that these ratios can be warning signs for the economic crisis occured in the 2008.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :