Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin resim- iş eğitimi dersi sonrası resme ilişkin tutumlarının incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
599
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin resim- iş eğitimi dersinde, resme karşı öğrenci tutumları belirlenmiş ve incelenmiştir. Öğrencilerin, öğretmen olarak atandıktan sonra vermek zorunda oldukları resim-iş dersindeki tutum ve başarılarını belirleyecek olan şu an ki tutumları, araştırmanın önemini arttırmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. 2006- 2007 eğitim-öğretim yılında, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ve Ağrı Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden toplam 250 öğrenci bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Anket beşli likert tipinde ve resme ilişkin tutumları belirlemeye yönelik soruları içermektedir. Ayrıca cinsiyet, mezun olunan lise ile ilgili demografik bilgileri de içermektedir. Anket uygulaması resim-iş dersine başlanmadan dönemin başında ve yaklaşık 14 hafta ders işlendikten sonra dönem sonunda olmak üzere iki defa yapılmıştır. Anket verilerinin değerlendirilmesi sonucunda ankete verilen ilk cevaplarla son cevapları arasında öğrenci tutumlarının pozitif yönde değişimlerinin olduğu gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study determined and examined the attitudes toward painting in the visual arts education courses students of Ataturk University Department of Elementary School Teaching. Their present attitudes make this study more important since they will in turn determine the subsequent attitudes and success in the visual arts education course they are to teach after their appointment. The means of data collection was questionnaire. The study group consisted of 250 students of Ataturk University departments of elementary school teaching in Erzurum and Ağrı in the 2006-2007 academic-years. The questionnaire consisted of 33 multi-choice questions asked to assess their attitude toward painting. Besides, it contained such demographic information as gender and high school that they graduated from. The questionnaire was administered twice, the beginning of the academic term, prior to the visual arts course, and after 14 weeks. As a result of the evaluation of the difference between their answers to both first and second questionnaires, the attitudes of students changed for the better.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :