Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girit-minos ve miken sanatında sfenks

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Girit-Minos kültürü M.Ö. 3. binin başlarında veya diğer bazı araştırmacılara göre, ortalarında son bulan Neolitik Çağ ile başlar. En eski mühürler M.Ö. 2600-2000 yılları arasında ortaya çıkmıştır. Girit-Minos kültürünün doruk noktasına ulaştığı dönem ise M.Ö. 1600 yıllarıdır. Girit-Minos sanatında Sfenks ise ilk olarak saraylar dönemi olarak kabul edilen çağın OM II (M.Ö. 2000-1700) döneminde ortaya çıkmıştır. Sfenks’in bu dönemde ortaya çıkmasının sebebi olarak bu süreçte Mısır ve Suriye ile yapılan ticari ilişkiler gösterilmektedir. Giritliler bu ticari ilişki-lerinin sonucunda Sfenks’i, Mısır ve Suriye’den almışlar ve benimsemişlerdir. Ancak Girit-Minos sanatında Mısır ve Suriye etkileriyle ortaya çıkan Sfenks belirli bir yapı ortaya koymazken, Miken sanatına gelindiğinde oturmuş yapısı ve kendine has özellikleriyle Miken Sfenks’i diyebileceğimiz noktaya gelinmiş ve Girit Miken Sfenks tipi ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Cretan–Minoan culture starts with the Neolithic period which ends at the beginning of 3 the century B.C or, according to some researchers, in the middle of the same century. The oldest seals came to the light between 2600 and 2000 B.C. However, the period when Cretan – Minoan culture reached its peak is around 1600 B.C . In Cretan and Minoan cultures, Sphinx first appeared in the OM II (2000-1700B.C.) period of the era regarded as the period of palaces. The trade affairs with Egypt and Syria are shown to be the reason for Sphinx ‘s appearing in this period . As a result of these trade affairs, the Cretans transferred Sphinx from Egypt and Syria and they adopted it. However, while the Sphinx emerging with Egyptian and Syrian effects in the Cretan–Minoan culture represents an unsettled form , the Sphinx in the Mycenaean art with its settled form and authentic features comes to a point where it can be called the Mycenaean Sphinx and thus the Cretan - Mycenaean Sphinx type comes into being.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :