Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 26 , Sayı 77

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kemalizm’in düşünsel temelleri ve tarihsel oluşumu

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
744
DOI :
Özet Türkçe :

Kemalizm, Türk Bağımsızlık Savaşı sırasında başlayan Türk devriminin bir ürünüdür. Kemalizm kavramı ilk defa Batılı yazarlar tarafından kullanılmış ve daha sonra bu Türkçe'de "Atatürkçülük" olarak adlandırılmıştır. Batılı yazarlar Atatürk ilkelerini Kemalizm ideolojisi olarak kabul etmişlerdir. Kemalist hareket Birinci Dünya Savaşı sonrasında milliyetçi ve bağımsızlıkçı niteliği ile tanınmıştır. Kemalizm bir doktrin değildir. Kemalizm anti emperyalist bir ideoloji olup Orta Doğu toplumlarını etkilemiştir. Kemalizm sadece bir ideoloji olarak önemli değildir. Bu ideolojinin asıl önemi, Batı egemenliğine karşı başarılı bir direniş sembolü olmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı Kemalizm'i dogmatik totaliter ideolojiler arasında değil, Rasyonalist ve Pragmatik niteliği olan demokratik ideolojiler arasında düşünmek zorunluluğu vardır. Bu makalenin temel tezi; Kemalizm'in devrimci ideoloji olarak hem çok sayıda Asya, Afrika ve özellikle Orta Doğu ülkelerini ve bir dereceye kadar Latin Amerika ülkelerindeki siyasi gelişmelerin bir sembolü olduğudur. Kemalizm; Gandi, Nehru, Muhammed Ali Cinnah, Cemal Abdel Nasır, Habib Burgiba, Hayri Bumedyen, gibi az gelişmiş ülkelerin liderlerini de çok etkilemiştir. Kemalizm, ilk defa az gelişmiş bir ülkede görülen ve tarihsel bir denemeden geçmiş olan bir gelişme ideolojisidir.

Özet İngilizce :

Kemalism is product of the Turkish revolution, which started with the Turkish İndependent War. The term of Kemalism was first used by Western authors; later in Turkish, it was referred to as "Atatürkçülük". Western authors referred to these Atatürk's principles as Kemalism, thus confering on term the sense an ideology. The Kemalist movement was one of the most well-known nationalist and independent experiments in post War One area. Kemalism is not a doctrinaire. Kemalism is a anti- imperialist ideology and impact of the middle eastren communities. Kemalism is important, however, not only as an ideology. Its importance stems from the fact that it has become the symbol of successful resistance to the Westren domination. Therefore, it is clearly neccessary to consider Kemalism among the democratics ideologies, which are Rationalistic and Pragmatic, rather than among dogmatic totalitarian ideologies. The main thesis of this paper; is that Kemalizm should be viewed as a revolutinary ideology and as a symbol has had on the political development of many Asia and Africa and specially Middle Eastren countries as well as to same extent Latin America. Kemalizm had impact on the underdeveloped countries leaders for example ; Gandhi, Nehru, Muhammed Ali Cinnah, Cemal Abdül Nasser, Habib Bourgiba, Hayri Boumedienne. Kemalism is an ideology of underdevelopment, the first such ideology to emerge in a developing country and to be tested historical practice.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :