Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi

Yazar kurumları :
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi1
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

Sağlık hizmetlerinin sunumunda müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesi ve sağlıkta toplam kalite yönetimi çalışmalarının ve uygulamalarının önem kazanmaya başlaması, küresel rekabetin hızlandığı günümüzde kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık sektöründeki toplam kalite yönetiminin iyileştirilmesine yönelik gerek özel teşebbüs gerekse de devlet tarafından yapılan uygulamaların, her geçen gün sağlık sektörünün önemli bir paydasını oluşturan hastaların memnuniyetine yönelik olarak farklılaş tığı ve geliştiği görülmektedir. Bu açıdan müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatinin sağlanması noktasında kurumların kaliteyi iyileştirmeye dönük çabaları bu çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Bu yönleriyle ele alınan çalışmada sağlık sektöründe uygulanan toplam kalite yönetimine ilişkin çeşitli roller (devlet, hasta ve sağlık sektöründe çalışanlar) perspektifinde değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Adoption of customer oriented approach in presentation of health services and the total quality management works and practices that started gaining importance in health sector, are emerging as an inevitable phenomenon in today‟s rapidly incr easing global competition. The applications carried out by either private enterprises or government and directed toward improvement of the total quality management in health sector are increasingly differentiating and improving to satisfy patients that comprise a significant part of the health sector. In this respect, ensuring customer satisfaction and customer loyalty for efforts to improve the quality of institutions is the essence of this study. In this study the total quality management being pr acticed in health sector has been evaluated in terms of various roles (government, patients and workers in health sector).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :