Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ramazan manileri

Yazar kurumları :
Sohac Üniversitesi1
Görüntülenme :
539
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmamızda "Ramazan manileri"; tür, şekil ve içerik bakımlarından ele alınmaktadır. Özellikle İstanbul manilerinin diğer edebi tür ve şekillerle yapı, tip, motif ve konu gibi yönlerden ilişkisi incelenmiştir. Folklorun her hangi bir konusunda yürütülen çalışmalar diğer tür ve şekillerle bağları dikkate alınarak yapılmalıdır. Türkiye’de Ramazan manilerinin topluma etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Ramazan manilerinin Türk kültüründeki yeri incelenmiştir. Çalışmamız giriş bölümü dışında iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü, mani kelimesinin anlamı ve edebi terim olarak edebiyattaki yeri ile Ramazan manileri üzerine yapılmış çalışmaları kapsamaktadır. Birinci bölümde Ramazan manilerinin şekilleri ve İstanbul manilerinin tarihi ele alınmıştır. Bu bölümde aynı zamanda manilerin diğer halk edebiyatında yer alan edebi türler ile arasındaki ilişki irdelenmiştir. İkinci bölümde Ramazan manilerinin konuları ve yönleri ele alınıp mani örnekleri verilmiştir. Çalışmanın sonuna sonuç bölümü ve kaynakça eklenmiştir. Ayrıca çalışmanın genelinde Türk edebiyatındaki maniler ile Arap edebiyatındaki mani benzeri edebi türler karşılaştırılmış, çalışmanın sonunda karşılaştırılan ögelerin aynı kaynaktan beslendiği sonucuna varılmıştır ve bu belirtilmiştir.

Özet İngilizce :

In the curre nt study "Mani (Songs) of Ramadan", the type and content of care are discussed. Together with other types and forms (of songs) , especially Istanbul structural one, Ramadan songs are considerably examined. Folklore studies are carried out in a way to conn ect these songs with other types. In Turkey, Ramadan determines the impact of songs on the society. Therefore, Ramadan in Turkish culture and its relation with songs is carfeully examined. The current study consists of two parts in addition to an introduc tion. The first section discusses the meaning of the term "song" and its relation with other literary genres. It also sheds a considerable light on the previous studies and topics that dealt with the history of songs in Turkey and their relationship with R amadan. The relationshp between literature and literary genres are also investigated in this chapter. In the second chapter, examples of Ramadan songs are examined discuseed and analyzed. The chapter compares between songs in Turkish ltearture and differe nt Arabic literary genres. The study ends with results as well as a list of references.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :