Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönemi işitme engelli çocuklarda müzik eğitimi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
518
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Okul öncesi dönem işitme engelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş ve bu eğitimin çocukların bedensel, özgüven, sosyal ve zihinsel gelişimlerine etkisi araştırılmıştır. Yapılan 18 haftalık eğitimin ardından çocuklardaki gelişim incelenmiştir. Çocuğun bedensel, özgüven, sosyal ve zihinsel alanlarındaki gelişimleri müziksel ögelerle desteklenmiş, temel eğitime daha hazır hale gelmeleri amaçlanarak bir eğitim programı uygulanmıştır. Araştırmada öntest - sontest kontrol gruplu deneysel bir araştırma modeli uygulanmıştır. Ayrıca uygulanan anket çalışması ile demografik faktörler de incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, çocukların bedensel, sosyal ve zihinsel gelişimlerinde deney ve kontrol gruplarında paralel bir gelişim süreci izlenirken, özgüven gelişimi konusunda deney grubundaki öğrencilerden anlamlı derecede yüksek sonuçlar elde edilmiştir. Bu bağlamda, verilen müzik eğitiminin okulöncesi dönemi işitme engelli çocukların özgüven gelişimlerini desteklediği son ucu elde edilmiştir.

Özet İngilizce :

Inthisstudy, hearing - impairedpre - school children who have taken music education were in vesitgatedif they had physical, self - esteem, social and mental development. The development of children was examined since18 weeks of training. The children's physical, self - esteem, social andmental development were supported by musical elements, an edu cation program was imple mented whic haimed togetth emready for the primary education programme. In this research: experimental (pretest – posttest control group) model was applied. Inaddition, a survey related with demo graphic factors was applied too. As the result of the study, it was found that children's physical, social and mental development had a paralel development between the experimental and control groups. But it was obatained that self - reliantdevelopment of thestudents in the experimental group who had music education was sign ificantly had high erresults.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :