Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevresel faktörlerin küresel ekonomiye etkileri ve öneriler

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel ekonomik hareketler ve bu kapsamdaki gelişmeler, çok uluslu Şirketlerin doğrudan sermaye hareketleri ile ilişkilidir. Çok uluslu sermaye yatırımlarının birincil amacı ise kârını maksimum düzeyde gerçekleştirmektir. Bu anlamda çok ul uslu kuruluşların yapılanmalarında çevre, yaşam kalitesi, siyasal, sosyal faktörler gibi toplum için hayati öneme sahip gereklilikleri ihmal ettiği görülmektedir. Özellikle enerji alanındaki yüksek kar beklentileri için yapılan saldırgan yatırım kararları, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre ortamlarının bozulmasına neden olmaktadır. Amacı belli olan bu yatırımların atıkları nedeniyle araziler çoraklaşacak, içme ve kullanma sularının kaliteleri bozulacaktır. Bitki türleri ve popülâsyonları azalacak, Floroklo rohidrokarbon kullanımı artacak, aşırı orman kesimi hızlanacaktır. Sonuçta küresel kriz kaçınılmaz olacaktır. Sistematik açıdan bakıldığında günümüzde iktisadi kriz sinyallerine neden olan unsurun küresel kapitalizm olduğu anlaşılmaktadır. Sistem içinde sü rdürülebilir iktisadi büyüme, yenilenebilen ve çevre dostu olan enerji kaynaklarını kullanmakla mümkündür. Yapılan bu çalıŞma ile ekonomik probleme çevre açısından bakılmıştır. Problemin küresel olduğu tespit edilmiştir. Kurumsal yapılanmaların oluşturulm asına dikkat çekilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. Bu çalışmada, meydana gelebilecek çevre faktöründen meydana gelecek muhtemel ekonomik krizlerin neden ve sonuçları teorik temelde ele alındı.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The global economic movements and developments in this context, multinational companies are related to direct capital flows. The primary purpose of multinational capital investments is to realize the maximum profit. In this sense, the structuring of multin ational corporations; environment, quality of life, political and social factors, such as, necessary requirements of being vital importance for the community are neglected. In the field of energy in particular; for high profit expectations aggressive investment decisions, a healthy and a livable the environment has been caused by corruption. Due to the wastes of these investments; soils, drinking and potable water quality will deteriorate. Plant species and populations will decrease, will increase the use of Floroklorohidrokarbon, and will increase over - cuttings in the forests. After all, the global crisis, will be inevitable. As systematic; today, itself global capitalism is understood that main why of the economic crisis being. In the system, to sustaina ble economic growth is renewable energy, and environmentally friendly sources must be prefered. In this study, economic problem; from the environment view were examined. Been found to be a global problem. The creation of institutional structures are propos ed, and solution actions recommended. In this study, environmental factors that may occur in the future are basically focused on the theoretical potential causes and consequences of the economic crisis.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :