Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arthur miller’in death of a salesman adlı yapıtında amerikan rüyası ve çöküşü

Yazar kurumları :
Bingöl Üniversitesi1
Görüntülenme :
670
DOI :
Özet Türkçe :

Yüzyılımızın en önemli Amerikalı dram yazarlarından Arthur Miller'in kahramanları, haşin bir toplum içerisinde, kendi vicdanlarıyla yaşayabilmek için bireysel suç ve sorumluluklarıyla uzlaşmaya çalışır. Miller‟in oyunları, genellikle aile hikâyelerini anlatan bireysel dramlar gibi gözükse de, çağının önemli toplumsal, siyasi ve ahlaki sorunlarına eğilir. Türkçe‟ye Satıcının Ölümü diye çevrilen Death of A Salesman oyununda orta halli bir A merikan ailesinin başarı, refah ve şöhreti yakalayabileceği fikrini yansıtan Amerikan Rüyasının izlerini yansıtan yaşamlarından kesitler aktarılır. Oyunun kahramanı WillyLoman, Amerikan kapitalist düzeninde, satış mesleğinin gerektirdiği ticari ilişkilere yönelik profesyonel bir bakış açısı kazanır. Ancak, özenle inşa edilmiş yapay hayatı içinde kişisel bir başarısızlık yaşar ve kendi düşüncelerinden ve ailesinden kaynaklanan hataları fark etmede başarısız olur. Başarısız oluşu, ailesinin ve özellikle eşin in ona karşı beslediği sevgiyi azaltmaz, ancak materyalist bir kimliğe bürünüp zenginlik uğruna sürekli gerçeklikten uzak tavırlar takınması düşünü kurduğu başarı, refah ve şöhretin sonunu getirir. Bu çalışmanın amacı Amerikan Rüyasının göçmenler üzerindeki etkisini ve Amerika‟nın göçmenlerce nasıl değerlendirildiğini Arthur Miller‟in Death of A Salesman oyunundaki Loman ailesi örneği ile aktarmaktır.

Özet İngilizce :

Regarded as one of the most important American dramatists of our century, Arthur Miller's heroes try to compromise with individual crime and responsibilities to liv e their own conscience in a harsh society. Although Miller's plays seem to be individual drama often telling stories of family, they are inclined to reveal important social, political, and moral problems of the age written. Translated into Turkish as Satıc ının Ölümü , the play reflects an American middle - class family, their capability to capture success, wealth and fame; traces of the idea of the American dream are transferred. Protagonist of the play, Willy Loman acquires a professional perspective for trade relations in the Am erican capitalist order. However, there is a failure in his personal - carefully constructed artificial life;he fails to recognize the errors caused by the family and his own thoughts. His failuredoes not reduce his family‟s and especially his wife's love fo r him, but donning a materialistic identity for the sake of wealth together with unrealistic attitudes brings the end of the dream of success, prosperity and fame. The purpose of this study is to scrutinize the impact of the American Dream on the immigrant s and how the United States is assessed by the immigrantswith the instance Loman family in Arthur Miller's play Death of a Salesman.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :