Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asia Minor Studies - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xvi. yüzyılın ikinci yarısında osmanlı devleti’nde kamu düzeninin işleyişini etkileyen unsurlar üzerine

Yazar kurumları :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
982
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti'nde hem İslamiyet'in hem de eski Türk geleneklerinin belirlediği ölçüler çerçevesinde idarecilerin en önemli görevi halkın can ve mal güvenliğini sağlamaktı. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak dönemden döneme değişen bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Fakat devletin içinde bulunduğu mali, siyasi ve askeri şartlar ortaya konan düzenlemelerin işleyişine menfi yönde tesir etmiştir. Çalışma, XVI. Yüzyılın ikinci yarısına ait arşiv vesikaları ışığında, Osmanlı Devleti'nde kamu düzeninin işleyişine olumsuz yönde etkileyen bu durumlar ile devletin aldığı tedbirleri konu edinmektedir. Kaynak olarak hem devlet merkezinin ilgili konudaki görüşlerini ortaya koyan merkez evrakı(mühimme defterleri) hem de bu emirlerin uygulama alanı olan yerlerde tutulan yerel kaynaklar(şer'iye sicilleri) kullanılmıştır. Çalışmanın amacı XVI. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğunda mevcut mali, askeri ve idari uygulamaların kamu düzeninin sağlanmasına olan etkisini saptamak ve bu etkinin olumsuz yönlerini ortadan kaldırmak amacıyla yapılan değişiklikleri saptamaktır.

Özet İngilizce :

Within the extent determined by both Islam and old Turkish traditions, the most important duty of the governors is to ensure life and property security of the public. To do so, various regulations were put into effect changing from period to period. However, financial, political and military conditions of the state had some important impacts on the working of the regulations. The present study, in light of the archive documents belonging to the second half of 16th century, looks at the conditions negatively affecting the functioning of public order in Ottoman state and measures taken by the state against these conditions. As resources, the present study made use of central documents (mühimme defteri) including the opinions of the central government about the issue and local documents (şer'iye sicilleri) kept in places where the central regulations were put into effect. The purpose of the present study is to investigate the effects of financial, military and administrative conditions in Ottoman state in the second half of 16th century on the maintenance of public order and amendments carried out to eliminate the negative influences of these conditions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :