Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asia Minor Studies - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Disiplinlerarasılık bağlamında halk inanışları çalışmaları üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
1137
DOI :
Özet Türkçe :

Bilim tarihinin gelişim seyrine bakıldığında özellikle doğa bilimlerinde, eşgüdümlü bir çalışma sistematiğinin ortaya çıktığı görülmektedir. Eşyanın tabiatını anlama noktasında doğa bilimlerindeki bu gelişim süreci çok olumlu sonuçlar vermiş ve bugünkü bilimsel gelişmeler ortaya çıkmıştır.Bu paradigma, bilimsel çalışmalara yön vermeye ve sosyal bilimlerde de kabul edilmeye başlamıştır.Bu noktada bir sosyal bilim olan halkbilimi, disiplinlerarası çalışma yöntemlerinin uygulanmasına müsait alanlardan birisidir.Halkbiliminin çalışma alanlarından olan halk inanışları da disiplinlerarası bakış açısıyla ele alınması gereken bir konudur.Türk halk inanışları, İslâm öncesi inanç sistemlerinin izlerini taşıması ve temasta bulunulan diğer toplumların etkilerini bünyesinde taşımasından dolayı çok katmanlı bir yapı arz etmektedir. Dolayısıyla Türk halk inanışları araştırmalarında halkbiliminin yanı sıra, tarih, dinler tarihi, antropoloji, sosyoloji, ilahiyat gibi birden fazla bilim dalından faydalanmak gerekmektedir.

Özet İngilizce :

Emergence of a co-ordinated systematic study is seen especially in the natural sciences, considering the trend of development in the history of science. In the point of understanding the nature of goods, this development process in the natural sciences has given very positive results and current scientific developments have emerged. This paradigm begins to give direction to scientific study and it begins to be accepted in the social sciences, too. In this point, folk science ,which is a social science, is one of the suitable place for the implementation of an interdisciplinary working methods. The folk beliefs ,which are a working area of folk science, are an issue needs to be addressed with an interdisciplinary perspective. Turkish folk beliefs supply of a multi-layered structure because of carrying traces of pre-Islamic belief systems and embodying the effects of other societies ,which a contact occurred with. So , in the research of Turkish folk beliefs, it is a necessary to benefit from the branches of science such as; history, history of religions, anthropology, sociology, theology, in addition to folk sicience.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :