Takdim Yazısı

Öz Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde çıkarılmakta olan Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, 2. sayısıyla akademik camianın huzuruna tekrar çıkmış bulunmaktadır. Dergimiz bilimsel yayıncılık ilkesiyle nitelikli eserleri ulusal ve uluslararası okuyucuya sunma yolunda sürekli bir gelişim içerisindedir. Dergimizin bu sayısında 6 tanesi özgün, 2 tanesi de çeviri olmak üzere toplam 8 makaleye yer verilmiştir.    Yrd. Doç. Dr. Mesut Atasever, sanal organizasyonlarda krizlerle başa çıkma yöntemini, çeşitli kaynakları tarama yönteminden faydalanarak sistematik bir yaklaşımla sanal organizasyonların krize yaklaşımlarını irdelemektedir. Öğretim Görevlisi Abu Baqar Sıddıq ve Ahsan Habib, Antropoloji alanında son yıllarda kuramsal ve metodolojik anlamda güçlenen bir alt bilim alanı olan Antrozooloji’yi kapsamlı bir şekilde tanıtmaktadır. Prof. Dr. Funda Rana Adaçay, cinsiyetler arası eşitsizlik konusuna kalkınma açısından yaklaşmakta, bu konuyu ulusal ve uluslararası göstergeler çerçevesinde değerlendirmektedir. Yrd. Doç. Dr. Şakire Balıkçı, Yeniçağ başı Avrupa geleneklerinin modern izlerini tanıttığı yazısında ortaya çıkmış geleneksel etkinlikler, festivaller, karnavallar ve geleneksel düşünce kalıplarını tanıtmaktadır. Araştırma Görevlisi Merve Ergüney, Türkiye’de internet dizilerinin gelişimine zemin hazırlayan tarihsel ve teknolojik süreçleri ele aldığı makalesinde televizyon yayıncılığının girdiği dönüşüm sürecinde bir televizyon programı türü olan dizilerin internet ortamına yerleşme sürecini literatür tarama tekniği ile ele almıştır. Doktora öğrencisi Engin İş, eğitim ile ilgili yapılan reform ve yatırımların etkili olup olmadığının sıkça değerlendirildiği çağdaş eğitim sistemlerinde Türkiye ve Finlandiya eğitim sistemlerinin okul öncesi eğitim ile öğretmen yetiştirme ve atama politikalarını ulusal ve uluslararası kaynaklardan yer verdiği göstergeler çerçevesinde değerlendirmektedir. Yrd. Doç. Dr. Zafer Duygu, Sebastian P. Brock’a ait “The Church of the East in the Sasanian Empire up to the Sixth Century and its Absence from the Councils in the Roman Empire” adlı orijinal makaleyi “6. Yüzyıla kadar Sasani İmparatorluğunda Doğu Kilisesi ve Roma İmparatorluğundaki Konsillerde Bulunmayışı” başlığıyla Türkçe’ye çevirerek ulusal literature kazandırmıştır. Doç. Dr. Mehmet Yolcu,  Muhammed b. İshâk en-Nedîm’in On Makâle (Bölüm) olan ve ilk dönem İslam kültür atlası değerindeki el-Fihrist’inin Üç Fenden oluşan Birinci Makâle’sinin ilk kısmından meydana gelen Birinci Fenninin tercümesini, Dünya Dilleri, Kalemleri, Hatları ve Yazı Şekilleri başlığıyla Türkçe’ye çevirerek ulusal literatüre kazandırmıştır.  Dergimizin bu sayısına eserlerini göndererek katkıda bulunmuş tüm akademisyenlere, bu eserlerin değerlendirme sürecinde bulunan tüm hakemlere teşekkürü bir borç bilir; ulusal ve uluslararası camiadan dergimize yönelik ilginin devamını ümit ederiz. Saygılarımızla.
Anahtar Kelimeler:

Takdim Yazısı

Kaynakça

Takdim Yazısı

Takdim Yazısı

Takdim Yazısı

2015 502

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Takdim Yazısı

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA