Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üst-anlatılara ‘inanmazlık’ çağında bilimin olanağı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Aydınlanma’dan bu yana modern insanın başat entelektüel uğraşı olarak görülen bilim postmodern eleştiri bağlamında incelenecektir. Özellikle Lyotard, Feyerabend ve Rorty’nin yaklaşımları çerçevesinde bilimin bir “üstanlatı” olarak konumu ve postmodern durum içerisinde olanağı sorgulanacaktır. Postmodern düşüncenin doğruluk (hakikat), nesnellik ve rasyonalite kavramlarına yönelik eleştirisinin ‘bilim’ etkinliğinin olanağını ortadan kaldırıp kaldırmadığı sorusuna genel bir yanıt verilmeye çalışılacaktır

Özet İngilizce :

In this paper, science which was seen as the principal intellectual act of modern man since the Enlightenment will be investigated in the context of postmodern criticism. Specially, the possibility of science as a meta-narrative in the postmodern condition will be questionized within the framework of Lyotard, Feyerabend and Rorty. And also, this paper aims to reveal the general answer for the postmodern critics of notions of truth, objectivity and rationality whether annihilate the possibility of science or not

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :