Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye\'deki sivil toplum kuruluşlarının web sitelerinin diyalojik kapasiteleri üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
725
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale halkla ilişkilerde paradigma dönüşümü bağlamında tartışılan ilişkisel halkla ilişkiler yaklaşımında, etik halkla ilişkiler uygulamaları için merkezi önemde görülen diyaloğun, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının web siteleri aracılığıyla örgüt-kamu kategorileri ilişkilerinin geliştirilmesinde nasıl kullanıldığını araştırmaktadır. Kuramsal olarak ilişki yönetimi yaklaşımı üzerine şekillendirilen ve yöntemsel olarak Kent ve Taylor (1998) tarafından geliştirilen diyalojik iletişim prensiplerini temel alan bu çalışmada, belirtilen prensipler sivil toplum kuruluşu ve kamu kategorilerinin ilişkilerini tanımlayacak şekilde ölçülebilir hale getirilmiş ve bu çerçevede 50 sivil toplum kuruluşuna ait web sitesi analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, incelenen web sitelerinin örgüt-kamu kategorileri ilişkilerini geliştirme bağlamında tanımlanan diyalojik kapasitelerinin düşüklüğüne işaret etmektedir. Çalışmada ayrıca bu kapasitenin nasıl geliştirilebileceği de tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

This article investigates dialogue’s usage through the web sites of non-governmental organizations operating in Turkey to build organization-public relationships which dialogue has a pivotal role in ethical public relations practices in relational public relations approach that is discussed in the context of paradigm shift in public relations. This study is theoretically derived from relationship management perspective and methodologically based on dialogic communication principles of Kent and Taylor (1998) and examines 50 institutional web sites of non-governmental organizations by operationalizing these principles in terms of identification of the relationships of non-governmental organizations and its publics. The findings of the study indicate that the web sites have low dialogic capacity which is defined in the context of building organization-public relationships. This article discusses how to develop this capacity as well.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :