Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk yatırım fonlarının portföy performanslarının analizi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1, Başkent Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd. Ş2
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal varlık çeşitlerinin artmasıyla birlikte, yatırım yapılacak varlıkların seçilmesi oldukça zorlaşmıştır. Bunun sonucunda, yatırım yapılması düşünülen finansal varlıkların başarılarının karşılaştırılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, Türk Sermaye Piyasası'nda bulunan yatırım araçlarının performanslarının değerlendirilmesine yöneliktir. Çalışmada öncelikle, portföy performanslarının değerlendirilmesi için bilinmesi gereken temel bilgiler verilmiştir. Çalışmada tek kriterli performans analizi modelleri açıklanmıştır. Daha sonra, açıklanan tek kriterli performans değerlendirme modellerinden dört önemli finansal model (Sharpe Oranı, Sortino Oranı, Treynor Oranı ve Jensen'in Alfası) 2008-2009 döneminde, A tipi, B tipi ve değişken fonlar arasından toplam fon değerlerine göre seçilen 10'ar adet yatırım fonuna 6 aylık dönemler halinde uygulanmıştır. Sonuç olarak tek kriterli performans modellerinin Türk yatırım fonlarının performanslarının belirlenmesi bağlamında anlamlı sonuçlar verdiği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Selecting the capital assets has become quite difficult due to the increasing of the capital asset varieties. In this respect, it's required to compare achievements of these capital assets for investing. The goal of this study is to evaluate the performances of investment instruments available in the Turkish Capital Market. Initially literature regarding the portfolio performance has given in the paper. In the study, single-criteria performance analysis models have mentioned. Afterwards, four considerable financial models of the single-index models (Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Treynor Ratio and Jensen's Alpha) have applied for 6 monthly sub periods to Type-A, Type-B and variable mutual funds during 2008-2009 period. Consequently, it has been found out that the single index models could give significant results in determining the performances of Turkish mutual funds.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :