Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilir kalkınma ve çevre etiği

Yazar kurumları :
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı1, G.Ü. Tıp Fakültesi, Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı2
Görüntülenme :
740
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede sürdürülebilir kalkınma kavramının ne olduğu, sürdürülebilir kalkınmanın bileşenleri, küresel düzeyde, bölgesel düzey örneği olarak Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de gelişimi ile bu kavramın çevre etiği içindeki yeri ve çevre etiğine katkıları insan merkezli, canlı merkezli ve çevre merkezli etik bağlamında tartışılacak; sürdürülebilir kalkınma kavramına karşı yöneltilebilecek eleştiriler irdelenecek; bu arada gelecek kuşaklar sorununa değinilecektir.

Özet İngilizce :

In this article, sustainable development, its components, its development at the global level, at the European Union as an example of a regional level, and in Turkey will be studied. The place of sustainable development in environmental ethics in relation to anthropocentric, bio-centric, and eco-centric ethical approaches will also be examined. The issue of future generations will be adressed. Basic assumptions of the criticism of sustainable development will be explicated.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :