Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sultan iii. selim hân’ın terkîb ettiği türk mûsıkîsi makamlarının incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
509
DOI :
Özet Türkçe :

Türk mûsıkîsinin tekâmülünde Osmanlı Devleti padişahlarının himâyeleri göz ardı edilemez. Büyük çoğunluğunun devlet yönetmenin yanı sıra; mûsıkîşinaslık, ressamlık, hattatlık, marangozluk gibi vasıfları bulunmaktadır. Sultan III. Selim Hân (ö.1808), mûsıkî sanatına olan ilgi ve yeteneğiyle Osmanlı sultanları arasında önemli bir yer tutar. Döneminde başta İsmail Dede Efendi, Hacı Sâdullah Ağa gibi pek çok sanatkârı himaye etmiştir. İleri seviyede bir müzisyen olarak tanbur çalmış, ney üflemiş, makam terkîb etmiş ve besteler yapmıştır. Bu çalışmamızın konusu da III. Selim'in terkîb ettiği onsekiz tane makamın incelenerek, kendi terkîb ettiği ya da etmediği makamları tespit etmek ve bunların Türk mûsıkîsine katkısını ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

Sultans of Ottoman empire play a significant role in development of turkish music. Some of them are not only sultans but also musicians, painters, calligraphers and carpenters. Selim III (d.1808) who was the sultan of otoman empire is the most famous one among the otoman sultans in respect to musical interest and talent in the art. Selim III protected many craftmans as İsmail Dede Efendi, Hacı Sâdullah Ağa. Sultan Selim III is well-done musician and he plays tambour and the ney; he also composes a musical work by creating maqam. This study is about 18 maqam devising by Sultan Selim III and surveying of whether these maqams contribute to turkish music or not..

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :