Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duygu dışavurumu, empati, depresyon ve evlilik uyumu arasındaki ilişkiler

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü1, Ankara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
898
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı demografik değişkenler, duygu dışavurumu, depresyon, empati ile evlilik uyumu arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Evlilikte Uyum Ölçeği, Duygu Dışavurum Düzeyi Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve Empati Eğilim Ölçeği 167 evli kişiye (102 kadın, 65 erkek) uygulanmıştır. Duygu Dışavurum Düzeyi Ölçeği/Duygusal Tepki alt ölçek puanlarının evlilik uyumunu yordadığı belirlenmiştir. Hoşgörü/Beklenti ve Duygusal Tepki alt ölçek puanları ile Depresyon puanlarının, evlilikte uyum düzeyi yüksek olan grup ile düşük olan grup arasında farklılaştığı da görülmüştür. Uygulamanın klinik bir örneklemle yapılmamış olması, evli kişilerde duygu dışavurumuyla ilgili bulguların önemini artırmaktadır. Gelecekte evlilik üzerine yapılacak çalışmalarda, duygu dışavurumu değişkeninin dikkate alınması önerilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to examine the relation among demographic variables, expressed emotion, depression, empathy and the marital adjustment. In accordance with this aim, Marital Adjustment Scale, Level of Expressed Emotion Scale, Beck Depression Inventory, and Empathetic Tendency Scale were applied to 167 married individuals (102 women, 65 man). Level of Expressed Emotion Scale's Emotional Response Subscale was determined as the variable, predicting marital adjustment. It was found out that the scores of Tolerance/Expectance and Emotional Reaction Subscales, as well as the scores of Depression differed between two groups with a high and low level of marital adjustment. The significance of the findings on expressed emotion of married couples increases, since the research was not conducted by using a clinical sample. Accordingly, it would be worth taking into consideration the variable of expressed emotion in further studies on marriage.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :