Yıl 2006, Cilt: 1 Sayı : 20 Sayfalar 153 - 167 2006-06-01
AN EVALUATION ABOUT HUMOROUS CHARACTER OF TURKISH MOURNİNG SONGS IN ANATOLIA
Anadolu Türk Ağıtlarının Mizahî Karakteri Hakkında Bir Değerlendirme
İsmail GÖRKEM
18 261

Mourning songs are about a dead person. Because of the subject of mourning songs, they are usually sad but in some Turkish mourning songs are not sad, they are rather humorous. This kind of mourning songs’ function is criticising people. By this function, mourning songs have relation between anecdotes and folk theatre. In this paper, this kind of mourning songs will be studied
Ağıt ölen bir kişinin hakkında söylenen ‘türkü’dür. Ağıt türü, konusu itibarıyla acıklı olmasına rağmen Türk toplumunda bu türün farklı amaçlarla da söylendiği görülmüştür: Bazı metinlerde ağıt, ağlatmaktan daha farklı bir işlevi, yergiyi, dile getirdiği için bu türe mizahî unsurların katılmasına sebep olmuştur. Bu bakımdan ağıtlar, fıkralar ve köy seyirlik oyunlarıyla iç içe girmiş vaziyettedir. Çalışmada farklı unsurlara sahip bu ağıtlar incelenecektir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2006


Makalenin Yazarları
İsmail GÖRKEM