Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni 'kamusal' örgütler: kamu yararı şirketleri

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
621
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu hizmetlerinin sunumunda kamu sektörü, özel sektör ve kâr amac gütmeyen sektör örgütlerinin ortaklığına ilişkin yeni bir örgütlenme modeli olarak önerilen kamu yararı şirketleri, devlet merkezli sosyal demokrasinin ve piyasa merkezli yeni sağın ötesinde çok daha geniş tabanlı olduğu iddia edilen “üçüncü yol arayrımının" bir ürünüdür. Kamu yararı şirketleri, kamu hizmeti sunan, hükümetlerin denetiminden bağımsız, ticari esaslara göre hizmet sunan, örgütlenme ve finansman açıdan esnek kurallara tabi, kurumsal yönetişim esasına göre yönetilen, yönetiminde yerel paydaşların olduğu kamusal örgütler biçiminde tanımlanmaktadır. ‘Kamusal’ bir örgüt modeli olarak sunulan kamu yararışirketlerinin incelenmesi önem taşımaktadır. Gerek oluşturulmalarının gerisinde yatan nedenler gerek örgütlenme biçimleri değerlendirildiğinde, kamu hizmetlerinin örgütlenme ve finansmanında esneklik arayışlarının bir ürünü olarak ortaya çıkan kamu yararı şirketlerinin, kamu örgütlenmesinin kamusallaşmasına katkı sağlayamayacağı, aksine bu örgütlenme biçiminin kamu hizmeti ethosunu ve ekonomik ve sosyal haklarla donatılmış yurttaşlık kimliğini zedeleyici sonuçlar yaratacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Public interest companies, proposed as a new organizational model for the partnership among the organizations of public sector, private sector and non-profit sector, to provide public services, are the product of third way policy which is claimed to be more broad-based than state-centred social democracy and free market centred new right policy. Public interest companies are defined as the public organizations providing public services, independent from governmental political control, governed based on corporate governance, serving by commercial principles, subject to flexible organizational and financial rules and which are under the direction of local stakeholders, instead of shareholders. The study of public interest companies is very significant, as they are presented as a “public” organization model. Evaluating either the reasons to constitute them or their organization forms, it is thought that public interest companies, which are the consequence of a search for flexibility in organizing and financing public services, will cause further privatization of public organization and create some destructive consequences on public service ethos and citizenship identity equipped with economic and social rights.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :