MALİ YANILSAMA: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

Mali yanılsama hipotezi, vergi ödeyenler tarafından kamu kesiminin büyüklüğünü ödedikleri vergi ve talep ettikleri kamu hizmetleri arasındaki ilişkinin doğru kurulamaması temeline dayandırmakdır. Vergi sisteminin karmaşık bir yapıya sahip olması, uygulanan oran yapısı, vergilerdeki otomatik artışlar, vergileme yerine borçlanma ve para basmanın tercih edilmesi, vergi gelirleri içinde dolaylı vergi gelirlerinin dolaysız vergi gelirlerine oranla daha fazla olması, hükümet programlarına ilişkin duyulan güven eksikliği gibi nedenlerle vergi ödeyenler gerçek vergi yüklerini ve kamu kesiminin büyüklüğünü tahmin etmekte zorlanabilirler. Bu çalışmada, mali yanılsama kavramının teorik gelişimi ve farklı mali yanılsama yaklaşımları yer almaktadır. Aynı zamanda bu bilgilerin ışığında, Türkiye ekonomisi için çeşitli göstergeler üzerinden mali yanılsama değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır

FISCAL ILLUSION: AN EVALUATION FOR TURKEY’S ECONOMY

Fıscal Illusion hypothesis deals with the relation between tax payers’ perceptions devoted to the size of the public sector and tax revenues to finance public expenditures. Due to the factors as complexity of tax system, tax rates, governments preference between debt finance or increasing money supply instead of taxation, automatic increase of taxes, the share of indirect taxes in tax revenues lack of confidence to government policy, etc. tax payers can underestimate the level of real tax burden and the size of the public sector. In this study, the theoretical development and different approaches about fiscal illusion will be evaluated. On the basis of these information, fiscal illusion level of Turkish Economy will be assessed by different data