Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yasama dokunulmazlığı-bir karşılaştırmalı anayasa hukuku incelemesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, yirmi beş ülkenin anayasal düzenlemelerinden hareketle, yasama dokunulmazlığı kurumu karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Yasama dokunulmazlığı parlamento üyelerine gözaltına alınmamama, tutuklanmama kovuşturulmama gibi güvenceler sağlamaktadır. Incelediğimiz ülkelerin sadece ikisinde (Hollanda ve Yeni Zelanda) yasama dokunulmazlığı kurumu mevcut değildir. Incelediğimiz ülkelerin beşinde (ABD, Avustralya, Ingiltere, ırlanda ve Kanada) yasama dokunulmazlığı sadece hukuki alanda, on dördünde (Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Ispanya, Isveç, ısviçre, ıtalya, ızlanda, Japonya, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan) sadece cezaİ alanda ve dördünde (Danimarka, ısrail, Lüksemburg ve Norveç) hem cezaİ, hem de hukuki alanda geçerlidir. Yasama dokunulmazlığını cezaİ alanda tanıyan ülkelerin hepsinde bu dokunulmazlık parlamento tarafından kaldırılabilir. Ancak suçüstü hali gibi bazı durumlarda yasama dokunulmazlığı kaldırılmasına gerek yoktur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This artiele examines the parliamentary inviolability from a comparatiye point of view on the basis of the constitutional stipulations of twenty-five countries. Parliamentary inviolability protects the members of parliament from arrest, from being held in preventiye custody and from the opening of judicial proceedings against them. Among countries examined, only in two of them (Netherlands, New Zealand), the concept of parliamentary inviolability does not exist. Parliamentary inviolability is applicable only in civil proceedings in five of the countries examined (Australia, Canada, lreland, United Kingdom and USA), only in eriminal proceedings in fourteen (Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, keland, Italy, Japan, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey), both in civil and criminal proceedings in four (Denmark, !srael, Luxemburg, Norway). in all countries where parliamentary inviolability is applicable only in crirninal proceedings, the inviolability can be lifted by consent of Parliament. In cases of flagrante delicto, however, consent of the parliament is not necesssary.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :