Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası ilişkilerde güç: çok boyutlu bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası ilişkilerde en açıklayıcı temel kavram olduğuna inanılan gücün anlamı çok net değildir. Oyunun kurallarına, ortama, aktörlere ve sorunsal bağlamlara göre değişken niteliği nedeniyle gücün tüm zaman, mekan ve konular için geçerli evrensel bir tanımı yapılamamıştır. Bu sorunun nedenlerini ortaya koymak amacıyla makale öncelikle kavramın tanımına ilişkin güçlükler ve ele alındığı üç farklı boyutu tartışmaktadır. Bu bağlamda başka disiplinlerde yapılan çalışmalardan yola çıkarak uluslararası ilişkilerde güç kavramının farklı teoriler tarafından nasıl ele alındığı irdelenmektedir. Uluslararası örgütlerin yaygınlaşması, küresel medyanın gelişimi ve yeni aktörlerin ortaya çıkmasıyla birlikte uluslararası ilişkilerde gücün niteliği de değişmeye başlamıştır. Bu çerçevede “kaba güç/yumuşak güç” tartışmalarının hangi bağlama oturduğu ele alınmakta ve sonuç olarak gücün farklı bağlam, uygulama ve sonuçlarını birlikte değerlendiren çok boyutlu bir güç yaklaşımı önerilmektedir. İndirgemeci yaklaşımlar, kavramın tam olarak anlaşılamamasından kaynaklanan yüzeysel ve basit açıklamalar nedeniyle analitik sığlığa neden olmaktadır. Uluslararası ilişkiler hakkında sağlıklı değerlendirmeler için güç kavramının kompleks yapısı iyi anlaşılmalıdır.

Özet İngilizce :

The meaning of power, the root concept of all causal explanations, is not clear. The main reason for this is the variable nature of power, depending on the rules of the game, environment, and the context of issues and the actors involved. As a result, there is no universally valid definition of power, independent of time, space, and subject. This article discusses the difficulties of definition within the context of the three dimensions of power. Later, it also delves into a discussion about how the power debate took place in the theories of international relations. Increasing numbers of international organizations, the development of the global media, and the emergence of new actors have transformed the nature of power in international relations. This article also questions what soft and hard power debate means within this context, and as a result, it suggests a multi-dimensional power approach, which simultaneously takes different policy contexts, implications, and outcomes of power into consideration. Reductionist and one-dimensional approaches cause analytical shallowness because of superficial and simple explanations based on inadequate understanding of the concept. For a full grasp of international relations and meaningful interpretations of current events, we need to understand the complex nature of power.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :