Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası andlaşmaları akdetme ve onaylama yetkisi:bir karşılaştırmalı anayasa hukuku incelemesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, yirmi iki ülkenin anayasa! düzenlemelerinden hareketle, uluslararası andıaşmaları akdetme ve onaylama yetkisi karşılaşbrmalı olarak incelenmektedir. Incelediğimiz ülkelerin hepsinde, uluslararası andıaşmalan akdetme yetkisi, parlamentolara değiL, yürütme organına (devlet başkanına veya hükumete) verilmiştir. Incelediğimiz ülkelerin üçünde uluslararası andıaşmaları onaylama yetkisini doğrudan parlamentolara, on beşinde devlet başkanlarına ve üçünde de hükumetiere aittir. Onaylama yetkisinin devlet başkanlarına veya hükumetiere verildiği ülkelerin hepsinde, bu yetkinin kullanılabilmesi için, uluslararası andıaşmaların hepsinin veya bir kısmının parlamento tarafından uygun bulunması gerekmektedir. Akdetme veya onay yetkisinin devlet başkanına verildiği ülkelerin hepsinde devlet başkanının bu yetkileri karşı-imza kuralına tiibi tutulmuştur. Incelediğimiz ülkelerin albsında parlamentonun bazı andıaşmalan uygun bulabilmesi için 2/3 gibi özel karar yetcrsaYlSıgerekmektedir. Dört ülkede ise anayasaya aykın andıaşmaların onaylanabilmesi için ya anayasada değişiklik yapılması ya da anayasaya aykın olan uluslararası andıaşmanın parlamentonun nitelikli çoğunluğu tarafından kabul edilmesi şarttır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This artide examines the power to conclude and ratify international treaties from the comparative point of view on the basis of constitutional stipulations of twenty-two countries. In aU these counlries, the power to conc1ude international treatics belongs, not to the parliamenls, but to the executive Ixxlies (head of state or government). The power to ratify international treaties is attributed to the parHamenis in three of the countries examined, to the heads of state in fifteen of them and to the governmenis in three. In these countries, before the ratification, the prior approval of the parHament is required for all or certain treaties. in aUof the countries in which the power to conclude to ratify treaties belongs to the head of state, these powers are subject to countersignature role. In six countries, qualified majority (e.g. 2/3) of the votes east in the parliament is necessary for the approvalaf treatics. In four countries, for the ratification of an international treaty which contains the stipulations contrary to constitution, a prior constitutional revision or the approval of the parHament by a qualified majority of the votes east is required.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :