Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üç faktörlü varlık fiyatlandırma modelinin istanbul mankul kıymetler borsasında uygulanabilirliği

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
689
DOI :
Özet Türkçe :

Hisse senedi getirilerinin zamana bağlı değişiminin analizinde, piyasa portföyünün getirisi haricinde portföy büyüklüğünün ve piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı da etkili olmaktadır. Standart Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli’ne (CAPM) belirtilen iki yeni faktörün ilave edilmesi suretiyle Fama ve French tarafından 1996 yılında “Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modeli” geliştirilmiştir. Bu çalışmada, literatürde geniş uygulama alanı bulan Üç Faktörlü Modelin, 2001-2006 (ilk 6 aylık) dönemine ilişkin İMKB endeks verileri üzerindeki uygulanabilirliği araştırılmıştır. Modelin İMKB-Sınai, Hizmetler, Gayrimenkul, Menkul Kıymetler ve Teknoloji endeksleri üzerindeki geçerliliğinin test edilebilmesi amacıyla piyasa değeri ve PD/DD oranına göre oluşturulan portföylerin getirileri modelin içerisine ilave edilerek, zaman serisi ve kesit regresyonu analizleri gerçekleştirilmiştir. Zaman serisi regresyonu çalışmalarında; modelin seçilen endekslerde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar verdiği belirlenmiş olup, GRS F-testi uygulamalarında fiyatlandırma hataları (j) arasında girişimin bulunmadığı gözlemlenmiştir.

Özet İngilizce :

It is of remarkable finding that not only the expected returns of market portfolio, but also size and book-to-market ratio (B/M) are efficacious in time varying analysis of stock returns. Fama and French developed in 1996 the “Three-Factor Asset Pricing Model” via inserting the size and B/M factors to the standard CAPM. In this study, the viability of the Three-Factor Model that widely applied in literature has been investigated on the basic ISE indices (industrial, services, real estate, financial, technology) within 2001-2006(2Q) period. Time series and cross-sectional regression analyses have been carried out so as to reveal the effectiveness of the model on the basic indices after having inserted the two factors that formed according to size and B/M criterions into the model. Time series regression analyses have pointed out that the Three-Factor Model could give statistically significant results. However, it has been observed in GRS F-tests that pricing errors (aj) would not generate any statistical interference. Furthermore, it has been found out that the Three-Factor Model is viable in accordance with the evaluation of adjusted t-statistics regarding to 66 monthly cross-sectional regression results.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :