Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'nin avrupa birliği'ne üye adayı olarak kabul edilmesine hukuksal açıdan bir bakış

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Helsinki Zirvesi Sonuç Bildirgesi ile Türkiye'nin Avnıpa Birliği (AB), dolayısıyla Avnıpa Topluluklan (AT)'na üye adaylığı tescil edilmiştir. Bu Bildirge'de, diğer üye adayı devletlere tanınan haklann Türkiye'ye de tanınması benimsenmiştir. Bu bağlamda, diğer üye adayı devletlerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler Türkiye açısından da geçerli olacakbr. Ancak, özellikle Helsinki Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde üye adayı devletlerden çözmeleri istenen sınır ve benzeri nitelikteki sorunlar, Türkiye itibanyla tam üyelik sürecinde dezavantaj oluşturabilecek gibi gözükmektedir. Bu c;alışmada, Helsinki Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nin Türkiye'yi ilgilendiren düzenlemeleri ve bu kapsamda Türkiye ve AB'nin kar.;ılıklı hak ve yükümlülükleri hukuksal açıdan analiz edilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The candidacy of Turkey's membership to the European Union (EU) and consequently to the European Communities (EC) has been approved by the European Council Helsinki Presidency Conclusions. in this Presidency Conclusions, Turkey, as a candidate member state, has the same rights of the other candidate members. in this context, the obligations to be implemented by the other candidate States are valid for Turkey too. But, especial1y border disputes and other related issues to be settled with a peaceful way according to Presidency Conclusions, seem to be a disadvantage for Turkey. in this article, Turkey's and the EU's mutual rights and obligations are examined from the jııdicial perspective.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :