Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'deki insan kaynakları yömetimi uygulamaları açısından stratejik seçim ve kuramsal belirlemenin olası etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütlerin insan kaynakları yönetimi alanında aldıkları kararların hangi etkenler tarafından şekillendirildiği, bu çalışmanın temel sorusunu oluşturmaktadır. Bu soru, örgüt kuramı literatüründe hakim olan ve uzun zamandır insan kaynakları yönetimi araştırmalarını da etkileyen stratejik seçim kuramı ve kurumsal kuram ekseninde tartışılmaktadır. İradeci yaklaşıma sahip stratejik seçim kuramı doğrultusunda gelişen ve ağırlıklı olarak ABD kaynaklı olan araştırmalar, örgütlerin, kendi stratejik amaçları ile uyumlu insan kaynakları yönetimi uygulamalarını seçtiğini öne sürmektedir. Öte yandan daha çok Avrupa ülkelerinde yürütülen insan kaynakları yönetimi araştırmalarında kurumsal kuram temel alınmakta ve örgütsel davranış üzerindeki kurumsal çevre etkisi önplana çıkarılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, özellikle Türkiye’deki örgütlerin insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin kararlarının nasıl oluştuğunu anlamaya çalışmak ve gelecekteki görgül araştırmalara yönelik önermeler geliştirmektir. Bu çerçevede, stratejik seçim ve kurumsal kuramın argümanları üç farklı analiz düzeyinde incelenmektedir.

Özet İngilizce :

The decisions taken by the organizations in human resources management practices are the main question of the study. This question has been discussed in the framework of strategic choice theory and institutional theory which prevail the organization theory literature and also affect the human resource management research for a long time. The USA studies which have been improved according to voluntaristic perspective and strategic choice theory mainly suggest that the organizations select human resource management practices fit with their own strategic posture. On the other hand the human resource management studies mostly in European countries are based on institutional theory and institutional environment effect on the organizational behavior has been highlighted. The aim of the study is try to understand how the decisions concerning the human resources management practices of organizations are generated especially in Turkey and improve future empirical researches oriented propositions. In this context the arguments of strategic choice and institutional theory are examined in three different level of analysis.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :