Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de ilk sosyalist hareket "iştirak çevresi"nin sosyalizm anlayışı üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
446
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye'de kendilerini sosyalist unvanı ile tanıtma cesaretini gösteren ilk hareket olan İştirak Çevresi hakkında bilgi vermeyi ve yayınlanndan hareketle çevrenin sosyalizm algılayışını analiz etmeyi kendisine konu edinmiştir. Bu amaçla önce, Türkiye'deki sosyalist hareketin kurucusu olarak kablli edilen İştirak Çevresi ve bu çevrenin "reisi" Hilmi Bey hakkında bilgi verilmiştir. Ardından, İştirak dergisinin sosyalizm kavramı ve tanımlaması üzerinde yoğunlaşan 1912 yılı nüshalarmdaki sosyalizm anlayışı değerlendirilmiştir. Yayınlarda, sosyalizm nedir, doğuş süreci nasıldır, sosyalizm ülkenin sorunlarma ne tür çözümler önermektedir ve ülkede sosyalist bir düzen nasıl kurulacaktır sorularma verilen yanıtlardan hareketle Çevre'nin sosyalizm algılayışı tartışılmıştır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims at exposing the Iştirak Mavement which was the £irst organization to openly identify itse1f with socialism in Turkey, by analyzing its perceptions of socialism based on its publications. First1y the artiele focuses on Hilmi Bey, the leading figure of the Iştirak who also has been known as the found ing father of the socialist movement in Turkey. Secondly, it examines three issues of Iştirak magazine published in 1912, in order to understand how they perceived socialism. Based on this examinatİon, the study attempts to £ind the answers to the questions such as "what is socialism, what solutİons does socialism offer to the political issues of the time, how the socialist system would be introduced in the country?

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :