Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de enflasyon sürecinde yapısal kırılmalar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
660
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye'nin 1950-1999 yılları arasında uygulanan iktisat politikalarının enflasyon üzerinde etkili olup olmadıkları, Perron (1989), Zivot ve Andrews (1992), Banarjce, Lurnstaine ve Stock (1992) ve Perron (1997) tarafından geliştirilen modellerle açıklanmaya çalışılnuşbr. Zaman serisi değişkeninin analiz dönemi içerisinde görülen yapısal değişiklik yani kırılma noktası, önselolarak biliniyorsa Perron (1989); eğer bilinmiyorsa, Zivot ve Andrews (1992) (ZA), Banerjt.>e,Lurnsdaine ve Stock (1992) (BLS) ve Perron (1997) modelleri kullanılmaktadır. Bu modeller, analiz döneminde tek bir kırık ihtimalolan modellerdir. Söz konusu modellere göre, 1980 yılı yapısal kırılma noktası olarak bulunmuştur. Kırılma noktasının tahmini, Türkiye'deki politika re~m değişikliğine uymaktadır. Bilindiği gibi, Türkiye'nin 1970'ler sonlarında büyük ölçüde tıkanma noktasına gelen ithal ikameci modeli, 1980 sonrasında yeni bir birikim modeline geçişin önkoşullarını hazırlamıştır. 1980 öncesinin içe dönük sanayileşme yapısı, 1980'den itibaren yürürlüğe konulan istikrar programıyla dışa dönük olarak çalışmaya başlamıştır. Bu nedenle, politika rejim değişikliğinin fıyatlar üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Aneak bu yapısal kırılma noktası gözönüne alınsa bile, fiyat serileri durağan değildir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This pa per aim~ to examine the economie policies implemented in Turkey during the period 1950-1999 and their influence on inflaıion by uıilizing the models developed by Perron (1989), Zivot and Andrews (1992), Banarjt.'C, Lumstaine and Stoek (1992) and Perron (1997). if the structural change observed in the analysis period of ıhe time series variable (i. e. the breaking point) is known a priori, then we use Perron (1989) modeL. if the breakpoint is not known apriori, the models developed by Zivot and Andrews (1992), Banarjce, Lumstaine and Stock (1992) and Perron (1997) are used. These modes are the ones whieh have the probability of onlyone break point during the period of analysis. These modcls indicate that there was a struetural break in 1980. The estimated breakpoint is consistent with the poliey (or regime) change in Turkey. As is generally known, the import-substitution model of Turkey was confronted with significant bottlenecks, providing the preconditions of a transition to a new accumulation modeL. The inward-<>riented industrial structure prior to 1980 started to opera te in a outward-oriented way as a result of the stabilization program implemented since 1980. Thus, it can be argued that poliey (or regime) effects inflation. However, even though this struetural breakpoint is taken inlo aeeounl the priee series are not stationary.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :