Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye yeni üniversitelerine kavuştururken: türkiye'de yeni üniversitesiteler ve kuruluş gerekçeleri

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
593
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de üniversitelere ilişkin gelişmeler, özellikle de yeni üniversitelerin kuruluşu hep ilgi çeken bir konu olmuş, yöre halkı, siyasiler ve akademisyenler tarafından konu üzerinde önemle durulmuştur. Bu makalede 2008 yılında kurulan dokuz devlet üniversitesi ile birlikte her ilde var edilen üniversitelerin hangi ölçütlere göre kurulduğunu tespit etmek amacıyla devlet üniversiteleri temel alınarak çözümleme yapılmıştır. Bu çözümlemede üniversite yasaları, üniversitelerin kuruluş yasaları, ilgili meclis tutanakları ve konuya ilişkin hazırlanan raporlar incelenerek eşgüdümlü ve planlı bir siyasal ve yönetsel tavrın var olup olmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda yeni üniversitelerin açılmasında iki temel etkinin olduğu görülmektedir. Çalışmada bu etkiler, üniversitelerin kuruluş yeri seçiminin yerel ekonomik kalkınmaya olması beklenen etki ile siyasetin üniversitelerin kuruluş kararlarına etkisi olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca, yeni üniversitelerin kuruluşuna ilişkin olumlu ve olumsuz görüşler de karşılaştırmalı olarak ele alınarak genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Özet İngilizce :

The developments related to the universities in Turkey; especially, the foundation of new universities have always been an attractive subject; therefore, local folk, politicians and academicians have focused on the subject. In this article, an analysis has been done on the basis of state universities, in order to determine the foundation criteria of nine state universities established in 2008 and the other universities established in each city. In this analysis, it has been aimed to present whether there is a coordinated and planned political and administrative attitude by examining university laws, foundation laws of universities, related parliamentary records and reports prepared regarding this subject. At this point it is seen that there are two main impacts on the foundation of new universities. In the study, these impacts are classified as the choice of foundation location of a university on economical and regional development and political impact on location of the new universities. A general evaluation is also made by compratively taking the positive and negative views about the foundation of new universities into consideration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :