Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye cumhuriyet merkez bankası sektörel bilançoları kullanılarak sermaye yapısını belirleyen faktörler üzerine bir analiz: 1996 - 2008

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
850
DOI :
Özet Türkçe :

Sermaye yapısını etkileyen faktörlerin panel veri analizi yöntemiyle incelenmesi ve elde edilen bulguların Ödünleşme Kuramı'yla (Trade off Theory) mı, Finansman Hiyerarşisi Kuramıyla (Pecking Order Theory) mı uyumlu olduğunun araştırılması amacıyla yapılan bu çalışmada; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayınladığı, 1996-2008 dönemlerine ait sektör bilançolarından yararlanılmıştır. Çalışma, dayandığı veri seti bakımdan sermaye yapısı ile ilgili ilk çalışma niteliğindedir. Sermaye yapısını temsil etmek üzere nihai bağımlı değişken olarak; durağanlaştırılmış "toplam borçların toplam varlıklara oranı" kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler ise; büyüklük, varlık yapısı, kârlılık, büyüme fırsatları, borç dışı vergi kalkanı ve iflas riski gibi işletmeye özgü faktörlerdir. Analiz sonuçlarına göre; sermaye yapısı ile borç dışı vergi kalkanı arasındaki negatif, büyüme fırsatları, varlık yapısı, kârlılık ve büyüklük ile ise pozitif ilişki saptanmıştır. Elde edilen bulgular, büyük oranda Ödünleşme Kuramı (Trade off Theory) ile uyumludur.

Özet İngilizce :

This study investigates capital structure determinants of Turkish firms based on Turkish Central Bank Industrial Balance Sheets survey data set from 1996 to 2008 which is not used before for a capital structure study. We also examine the pecking order and trade-off theories of capital structure and determine which one is consistent with our findings. Our dependent variable is stationarised "total debt to total asset ratio" as a capital structure proxy. Our independent variables are; size, tangibility, profitability, growth opportunities, non-debt tax shield and bankruptcy (financial distress) risks as firm specific determinants. Empirical results imply that non-debt tax shield has negative; but size, tangibility, profitability, growth opportunities and bankruptcy (financial distress) risks has positive relation with capital structure. Our empirical results, broadly support the Trade off Theory

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :