Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk parlamento hukukunda milletvekillerinin kural-dışı tutum ve davranışları ve disiplin cezası uygulamaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı1
Görüntülenme :
576
DOI :
Özet Türkçe :

TBMM'de görüşme düzeniyle ilgili aynntılı düzenlemeler TBMM gösterilmiştir. İçtüzüğün 13. Kısmı "Disiplin Cezaları" başlığını taşımakla birlikte, kuralları bu kısımda yer almamaktadır. Kural dışı tutum ve davranışlar sergileyen bir milletvekiline Başkan tarafından doğrudan doğruya veya Genel Kurul kararıyla verilebilecek olan başlıca disiplin cezası türleri şöyle sıralanabilir; uyarma, kınama, bir birleşim süresince konuşma yasağı, bir birleşim süresince ceza verilen konuda konuşma yasağı, birleşimden çıkarma, 3 birleşim meclisten geçici olarak çıkarma. Disiplin cezaları, milletvekili olmayan bakanlar hakkında da uygulanabilmektedir. Kural dışı tutum ve davranışlar sergileyen milletvekillerine içtüzükte öngörülmeyen bir ceza verilebilmesi olanaklı değildir. Ayrıca, disiplin cezalarının yöntemine uygun olarak verilmiş olması zorunludur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Rules of Procedure of the Turkish Grand National Assembly contains fairly detailed rules relating to debate order. However much 13'th chapter is titled "Disciplinary Penaltics", all disciplinary articles have not been in the chapter in qucstion. The main disciplinary penalties that can be ruled by the President of Turkish Parliament in reply to unruly behaviours and attitudes may be regarded as follows; waming, censure, ban of speaking for one silting conceming a definite subject, ban of speaking for one sitting, temporary dismissal from parliament for one silting, temporary dismissal from parliament for three siltings Discipliniary penalties are able to be implemented about the ministers who is not member of parliamenl. The disciplinary penalties put forwarded by The Rules of Procedure must be offered in convemence with legal procedure.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :