Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk firmalarının organizasyonel inovasyon yeteneğini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
914
DOI :
Özet Türkçe :

İnovasyon, firmaların rekabet avantajı sağlayabilmesi ve pazar içerisinde hayatta kalabilmesi açısından önemli bir yer tutmaktadır. İnovasyon çeşitleri arasında sayılan önemli bir konu da organizasyonel inovasyondur. Ancak uluslararası literatürde firmaların organizasyonel inovasyonlarının belirleyicilerini tespit etmek üzere yapılmış çok sınırlı araştırma olması ve ulusal literatürde ise böyle bir çalışma olmaması, ülkesel bazda inovasyon stratejisi geliştirilebilmesini kısıtlamaktadır. Bu eksikliği gidermek üzere tasarlanan bu araştırmada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2008 yılı Yenilik Anketi verileri kullanılarak, Türk firmalarının organizasyonel inovasyonlarını etkileyen faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları organizasyonel inovasyonun oluşumunda bilgi, iş birliği, ağ geliştirme potansiyeli ve pazar büyüklüğünün en önemli faktörler olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Innovation has an important role for the firms to sustain competitive advantage and survive in the market. One of the important subjects in the innovation types is organizational innovation. But as being very limited studies in international innovation literature on organizational innovation and being no research in national literature, it very hard to improve national innovation strategies. In this study in order to fill this gap, it is tried to find out the Turkish firms' organizational innovation determinant by using the 2008 Innovation Questionnaire data collected by National Statistics Board. The findings implicated that the knowledge, cooperation, networking, and the market are the most important factors to affect the organizational innovation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :