BEŞERİ SERMAYE HARCAMALARI: TÜRKİYE’DE YAŞANAN GELİŞMELER VE SONUÇLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

HUMAN CAPITAL SPENDING: A REVIEW ON THE DEVELOPMENTS AND THE RESULTS IN TURKEY