Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2000 , Cilt 55 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Towards quantum economic development:transending boundaries

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Kalkınma iktisadı ekonomi biliminin diğer alanları gibi "fiziğe imrenme" üzerine inşa edilmiştir. Bundan dolayı kalkınma iktisadı ekonomik olguları açıkladığını varsaysa bile aslında yaptığı bu olguları inşa ve dizayn etmektir. Hem ortodoks hem de heterodoks kalkınma yaklaşımları, modernist (Newtoncu) metodolojik ve metaforik tuzak ve hileleri içermektedir. ironik olansa, ciddi kısıtlılıklar, tutarsızlıklar ve yanlış kavramsallaştırmalar bulaşmış olsa bile kalkınma iktisadının modernitenin kendisi tarafından da artık kullanılmamasıdır. Yalnızca iktisadın değişik branşlarının değil, fakat aynı zamanda toplum bilimlerinin farklı alanlarının kavşak noktasında konumlanan kalkınma iktisadı bu doğasıyla, içerisinde ortodoks ve heterodoks yaklaşımları beraberce yaşatmayan (yaşatamayan) modernist proje tarafından görmezden gelinmiştir. Bu nokta çok farklı bir anlayışa -"kuantum sıçramasına"- bir şans tanımaktadır. Bu çalışma, potansiyelolarak pek çok ima, anlam ve metafora sahip kuantum kuramının ("yeni bilimlerin") gözüyle kalkınma iktisadına yaklaşmayı denemektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Development economics has been built on "physics envy" as in other fields of economics. That's why, although development economics presumes to explain economic phenomena, in fact it is constructive, and designs them. Both orthodox and heterodox developmental approaches, consist of modernist (Newtonian) methodological and metaphOTical tricks and traps. !ronically, although infected by several serious shortcomings, inconsistencies and misconceptualisations, development economics is no longer employed by modernity itself. Development economics which stands at the crossroads of not only various given branches of economics, but also different fields of social sciences, with this very nature, has been neglected by modernist projects in which orthodox and heterodox approaches do (and could) not live together. This point gives a chance to a very different understanding, to a "quantum leap". This paper tries to approach development economics through the lenses of quantum theory (new sciences) which potentially has many implications and metaphors

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :