Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2000 , Cilt 55 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The concept of self-efficacy and self-efficacy-performance relationship

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
740
DOI :
Özet Türkçe :

Amerikan üniversitelerinde çokkültürcülük tartışmalarının konu edildiği bu yazıda, son dönem siyaset kuramında önemli bir yer edinmiş olan çokkültürcülük tartışmaları somut bir bağlam içinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak, bu tartışmanın üç temel ayağı olarak görülen, olumlu eylem politikası, çokkültürcü müfredat ve ifade kurallarıyla ilgili sorunun gencl hatları çizilmiş; daha sonra bu tartışmalar sırasında belirginleşen siyasi söylem ve konumlar analiz edilmiştir. Yazıda üniversite eğitimiyle ilgili olarak bu tartışma büyük ölçüde ırksal farklılıklar, yani siyah-beyaz sorunu çerçevesinde ele alınmıştır. Bu analizler ışığında geliştirilen yazının temel argümanları şöyle özetlenebilir: Amerika'da sağ ile solu bölen son derece hassas bir siyasi tartışmaya dönüşen çokkültürcülük konusundaki siyasi saflaşmalar aslında liberal bütünleşme umutlarının tükenmesiyle ilgili derın toplumsal sorunlara işaret elınektedir. Liberal bütünleıme umutlarının tükenişi siyah cemaati ve egemen düzen için farklı korkulan gündeme getirmekte ve karşılıklı zıtlaşmay) artırmaktadır. Bu süreçte siyahlar giderek daha fazla dışlanma korkusuyla dolarak içe kapanma eğilimi gösterirken egemen düzen de neo-liberal korkular temelinde söylemsel saldırıya geçerek onları daha da marjinalleştirmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Self-Efficacy (SE) is the belief or perception of a pcrson that he or she is capable to perform a specific task. It is a dynamic element that influenccs other concepts such as goals, performance and is influenced by them. SE is an essential element in Social Cognitive Learning Theory. it plays a role of connecting goals, performance, and motivation concepts. it is one of the individual related concepts that function as a mediating mcchanism among these concepts. Various research results show that SE may be a good predictor of performance. Since SE may be a good predktor of performance, managers may try to assess the SE of candidates to predict their potential performancc, thus rcgulating their human resources practices such as selcction, adjustment, manager development ete., according to thal. In the two studies wc have conducted, consistent with the results of previous research, moderate positive correlations (Study 1: .449, Study 2: .388) are found between SE and performance for a simple memory task

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :